Seuraa uutisvirtaamme ja lue tuoreimmat julkaisumme

Arkkitehti Heikki Lonka johtamaan FCG:n Arkkitehtuuri ja aluekehitys -sektoria

Vaasan kaupungin teknisenä apulaiskaupunginjohtajana toimiva arkkitehti, tekniikan tohtori Heikki Lonka on valittu FCG Planeko Oy:n Arkkitehtuurista ja aluekehityksestä vastaavan sektorin johtajaksi.

Sektorin toiminta pitää sisällään paitsi perinteistä arkkitehti- ja sisustussuunnittelua, myös maankäyttö- ja maisemasuunnittelua, hankekehitystä ja kehittämiseen liittyvää konsultointia.

- Näiden palveluiden markkinat ovat kasvavia ja erityisesti kuntasektorilla on tämän tyyppiselle konseptille kysyntää. Omana tavoitteenani on tehdä sekä tästä sektorista että samalla FCG Arkkitehdeistä oman alansa johtava toimija, Lonka toteaa.

FCG:n erottuu hankekehityksessä jo nyt laaja-alaisella osaamisellaan, joka esimerkiksi maankäyttöön liittyvissä hankkeissa voi tarkoittaa alueiden uuden käytön ideointia, suunnittelua, kaavoittamista ja lopulta myös rakennuttamista. Nämä tekijät näyttäytyvät haasteina myös meneillään olevassa kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa, jossa kunnat joutuvat pohtimaan paitsi alueidensa käyttöä, myös kiinteistöjensä uudelleenkäyttöä ja houkuttelevuuttaan yritysten ja asukkaiden näkökulmista. Kehityshankkeet voivat olla myös esimerkiksi vanhuksille suunnattujen tai terveydenhuollon palveluiden uudenlaisia konsepteja.

FCG:n Arkkitehtuuri ja aluekehitys –sektorilla työskentelee yli 70 henkilöä. Sektorille haettiin tammi-helmikuussa myös hankekehitystoimialan johtajaa ja yhteistyökumppaneiksi arkkitehtitoimistoja. Näiden valintojen osalta hakuprosessi on kesken.

FCG Suunnittelukeskus Oy ja FCG IP-Tekniikka Oy fuusioituvat FCG Planeko Oy:ksi 1.3.2008.

LISÄTIETOJA: toimitusjohtaja Matti Ojala, FCG Suunnittelukeskus Oy, puhelin 010 409 5266 tai sektorinjohtaja Tapio Raij, puhelin 010 409 5371

FCG Finnish Consulting Group on yksi Suomen suurimmista monialaisista konsulttiyrityksistä ja markkinajohtaja monella toimialallaan. Konsernin palvelut keskittyvät infra-, ympäristö- ja yhdyskuntasuunnitteluun, koulutukseen ja osaamisen kehittämiseen sekä kansainväliseen kehityskonsultointiin. FCG-konsernin liikevaihto vuonna 2007 oli noin 75 M€ ja konsernin palveluksessa olevan henkilöstön määrä noin 800.

Eeva Kokki (eeva.kokki a fcg.fi), 26.2.2008Takaisin