Seuraa uutisvirtaamme ja lue tuoreimmat julkaisumme

Opetusministeriö ja FCG Efeko Oy allekirjoittivat aiesopimuksen Opekon yhtiöittämisestä

Opetusministeriö ja FCG Efeko Oy ovat allekirjoittaneet aiesopimuksen osakkuudesta Opetusalan koulutuskeskuksen Opekon toimintaa jatkavassa uudessa yhtiössä. Valtio on osakkaana perustettavassa yhtiössä. Opetusministeriö ja FCG jatkavat yhtiöittämisen valmistelua siten, että Opekon toimintaa jatkava yhtiö aloittaisi liiketoimintansa vuoden 2010 alusta.

Opetusministeriö asetti tammikuun lopussa 2008 selvitysmiehen arvioimaan Opetusalan koulutuskeskuksen järjestämän opettajien ja opetustoimen muun henkilöstön koulutuksen organisointia. Selvitysmies kouluneuvos Hannu Pesola esitti helmikuussa luovuttamassa raportissaan Opekon toiminnan yhtiöittämistä. Selvitysmies perusteli yhtiöittämistä olemassa olevan toiminnan sujuvalla jatkumisella, kilpailun jatkumisella ja henkilöstökoulutuksen saatavuuden ja laadun turvaamisella. Selvitysmies katsoi, että yhtiöittäminen on kustannuksiltaan valtiolle edullisin ja tuottavuudeltaan paras vaihtoehto.

Sivistyspoliittinen ministerityöryhmä otti 28.3.2008 kantaa selvitysmiehen esitykseen pitäen yhtiöittämistä parhaana tapana organisoida Opekon toiminta. Ministerityöryhmä painotti erityisesti opetushenkilöstön koulutuksen laatua ja saavutettavuutta sekä kustannuksia.

Opetusministeriö on valmistellut yhtiöittämistä selvitysmiehen raportin ja sivistyspoliittisen ministerityöryhmän linjausten pohjalta. Useat eri tahot ovat olleet kiinnostuneita osakkuudesta Opekon toimintaa jatkavassa yhtiössä. FCG:n osakkuus tuo perustettavaan yhtiöön erityisesti koulutuksen ja konsultoinnin liiketoimintaosaamista.

FCG Efeko Oy on osa FCG Finnish Consulting Group Oy -konsernia, joka on yksi Suomen suurimmista monialaisista konsulttiyrityksistä. Konsernin palvelut keskittyvät koulutukseen ja osaamisen kehittämiseen, infra-, ympäristö- ja yhdyskuntasuunnitteluun sekä kansainväliseen kehityskonsultointiin. FCG Finnish Consulting Group Oy:n pääomistajia ovat Suomen Kuntaliitto, eri korkeakoulujen rahastot ja Suomen valtio.

Lisätietoja:

- ylijohtaja Håkan Mattlin, opetusministeriö, puh. (09) 160 77430
- vanhempi hallitussihteeri puh. Matti Hietanen, opetusministeriö, puh (09) 160 77008
- johtaja Reijo Jouttimäki, Opeko, gsm 050 532 7690
- toimitusjohtaja Ari Kolehmainen, FCG Efeko Oy, puh 010 409 2143

Eeva Kokki (eeva.kokki a fcg.fi), 22.10.2008Takaisin