Seuraa uutisvirtaamme ja lue tuoreimmat julkaisumme

FCG Planekon laatima kaava palkittiin

FCG Planeko Oy:n laatima Sulkavan kunnan Partalansaaren rantaosayleiskaava on valittu vuoden kaavatyöksi Etelä-Savossa. Valinnan teki Etelä-Savon ympäristökeskus.

Palkitsemisen perusteluissa todettiin, että Sulkavan Partalansaaren rantaosayleiskaavaan laadittiin laadukkaat perusselvitykset. Näistä erikseen mainittiin hyvä rakennetun ympäristön ja arvokkaan rakennusperinnön kartoitus. Alueen erityisarvot näkyivät myös kaavoituksen tavoitteiden asettamisessa ja kaavaratkaisussa pystyttiin ottamaan huomioon myös luonnonsuojelun ja yleisen virkistyskäytön tarpeet.

[Dokumentti Rantaosayleiskaavan kunniakirja (17)]

Lisätietoja:
Aluepäällikkö Timo Leskinen, FCG Planeko Oy, puhelin 010 409 6620

Eeva Kokki (eeva.kokki a fcg.fi), 4.12.2008Takaisin