Seuraa uutisvirtaamme ja lue tuoreimmat julkaisumme

FCG Efeko ja FCG MentorIT valtion puitesopimustoimittajaksi johdon konsultointipalveluissa

FCG Efeko ja FCG MentorIT on valittu valtion hankintayksiköille suunnattujen johdon konsultointipalveluiden puitesopimustoimittajaksi Hansel Oy:n toteuttamassa kilpailutuksessa. FCG tuli valituksi puitesopimustoimittajaksi tietohallinnon kehittämiskonsultoinnin ja riskienhallinnan sekä hanke- ja projektihallinnan osa-alueilla.

Hankintasopimus tulee voimaan sen jälkeen, kun hankintapäätös on tullut lainvoimaiseksi ja Hansel Oy on tehnyt kirjallisen sopimuksen FCG Efekon ja FCG MentorIT:n kanssa konsultointipalveluiden tuottamisesta valtiolle edellä mainituilla osa-alueilla. Hanselin kilpailutuksessa haettiin konsultteja yhteensä neljälle johdon konsultointipalveluiden osa-alueelle.

Lisätietoja:
FCG Efeko Oy: toimitusjohtaja Ari Kolehmainen, ari.kolehmainenfcg.fi
FCG MentorIT Oy: toimitusjohtaja Anette Vaini-Antila, anette.vaini-antilafcg.fi

Eeva Kokki (eeva.kokki a fcg.fi), 2.3.2009Takaisin