Seuraa uutisvirtaamme ja lue tuoreimmat julkaisumme

FCG suunnittelee Kouvolan Mäkikylän jätevedenpuhdistamon laajennuksen ja saneerauksen

FCG Planeko Oy ja Kouvolan Vesi ovat 13.3.2009 tehneet sopimuksen Kouvolassa sijaitsevan Mäkikylän jätevedenpuhdistamon laajennuksen ja saneerauksen yleis- ja toteutussuunnittelusta. Sopimukseen kuuluu lisäksi työnaikaiseen suunnitteluun ja valvontaan liittyviä tehtäviä.

Jätevedenpuhdistamon yleissuunnitelmat valmistuvat sopimuksen mukaan toukokuun 2009 loppuun mennessä. Näiden perusteella laaditaan tarjouspyyntöasiakirjat urakkatarjouksia varten marraskuun loppuun mennessä.

- Kouvolan Mäkikylän ja Kuusankosken Akanojan jätevedenpuhdistamojen ympäristöluvat edellyttävät typen poistoa jätevedestä vuoden 2011 loppuun mennessä. Kuusankosken Akanojan jätevedenpuhdistamon lakkauttamisen on todettu olevan pitkällä aikavälillä taloudellisesti järkevä vaihtoehto. Kuusankosken alueen jätevedet johdetaan siten Kouvolaan Mäkikylän jätevedenpuhdistamolle uutta rakennettavaa siirtoviemäriä pitkin. Siksi Mäkikylän jätevedenpuhdistamoa joudutaan typen poiston lisäksi myös laajentamaan merkittävästi, toteaa Kouvolan Veden vesihuoltojohtaja Mikko Isakow.

Tulevaisuudessa Pohjois-Kymenlaakson jätevedet käsitellään keskitetysti Kouvolan Mäkikylässä. Lisäksi uuden Kouvolan ulkopuolelta Iitin jätevedet johdetaan Kouvolaan, jonka jälkeen laitos käsittelee yhteensä yli 70.000 asukkaan jätevedet.

Puhdistamon suunnittelijaa valittaessa arvioitiin konsultin esittämän prosessin lisäksi vaihtoehdon käyttö- ja investointikustannuksia sekä nykyisen laitoksen rakenteiden ja tilojen hyväksikäyttöä. Suunnittelussa tullaan painottamaan erityisesti hajujen poistoa. Laajennettu ja saneerattu puhdistamo on tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2011.

- FCG:llä on pitkäaikainen ja laaja kokemus vesihuollon ja jätevedenpuhdistamoiden suunnittelusta ja toteuttamisesta. Tämä hanke on meille kiinnostava siksi, että olemme samalla kehittämässä uutta Kouvolaa ja sen toimintaedellytyksiä toteaa toimitusjohtaja Matti Ojala FCG Planeko Oy:stä.

Samanaikaisesti jätevedenpuhdistamon laajennuksen kanssa on suunniteltu toteutettavaksi samalle alueelle biokaasulaitos, jossa tuotettaisiin puhdistamolla syntyvästä jätevesilietteestä, biojätteistä ja biomassasta energiaa, sekä jätevedenpuhdistamon omaan käyttöön että ulkopuolelle myytäväksi.

Lisätietoja:
FCG Planeko Oy: toimitusjohtaja Matti Ojala, matti.ojala a fcg.fi, puh. 010 409 5266
Kouvolan Vesi: vesihuoltojohtaja Mikko Isakow, mikko.isakow a kouvola.fi, puh. 020 615 8288

FCG Finnish Consulting Group on yksi suurimmista monialaisista konsulttiyrityksistä Suomessa ja markkinajohtaja monella toimialalla. Palveluissamme yhdistyy ainutlaatuisen monipuolinen asiantuntemus ja osaaminen vahvaan kokemukseen erityisesti julkishallinnon kehittämisestä kotimaassa ja kansainvälisesti. Konsernin palveluksessa on yhteensä yli 850 henkilöä ja sen liikevaihto vuonna 2008 oli noin 80 miljoonaa euroa.

Eeva Kokki (eeva.kokki a fcg.fi), 13.3.2009Takaisin