Seuraa uutisvirtaamme ja lue tuoreimmat julkaisumme

FCG laati selvityksen Espoo–Lohja -kaupunkiradasta

FCG laati Espoon, Kirkkonummen, Vihdin ja Lohjan kunnille kehityskuvan Espoo–Lohja -kaupunkiradan ja sen varren maankäytön kehittämisestä. Selvitys julkistettiin keskiviikkona 24.6.

Kehityskuvan tavoitteena on lisätä käytävän asuin- ja työpaikkarakentamisen volyymiä niin, että rataan perustuvan joukkoliikenteen järjestäminen on mahdollista ja taloudellisesti kannattavaa. Maankäytön kehittämisen lähtökohtana on nykyisen yhdyskuntarakenteen tiivistäminen ja täydentäminen niin, että alueelle syntyy toimivia asemayhdyskuntia, joissa on riittävä määrä asukkaita ja työpaikkoja monipuolisen palvelutarjonnan ja joukkoliikenteen edellytysten turvaamiseksi. Eheä ja melko tiivis yhdyskuntarakenne on ekologisesti ja pitkällä tähtäimellä myös taloudellisesti tehokkain tapa kehittää maankäyttöä.

Valmistuttuaan ”Länsirata” ulottuisi Lohjan Virkkalaan asti ja asemia olisi kaikkiaan 11. Toteutuakseen maankäytön ja liikenteen suunnittelu samanaikaisesti ja laajassa yhteistyössä vyöhykkeen kuntien, Ratahallintokeskuksen, Tielaitoksen ja muiden tahojen kesken on välttämätöntä.

Länsiradan maankäytön kehityskuvaselvitystä käsitellään kaupunkien ja kuntien hallituksissa elokuussa.

FCG:n yhteistyökumppaneina selvityksen tekemisessä olivat A-Konsultit Oy ja Strafica Oy.

FCG on ollut mukana myös kesäkuun alussa julkaistun Lännentiet -kehityskäytäväselvityksen teossa. Tämä selvitys kattaa Rantaradan ja Hanko–Hyvinkää -radan sekä kantatien 51 ja valtatien 25 kehityskäytävälle laaditun maankäyttö- ja liikennestrategian.

Lisätietoja:
Taina Ollikainen, taina.ollikainen a fcg.fi
Heli Kotilainen, heli.kotilainen a fcg.fi

Eeva Kokki (eeva.kokki a fcg.fi), 25.6.2009Takaisin