Seuraa uutisvirtaamme ja lue tuoreimmat julkaisumme

FCG yksinkertaistaa konsernirakennettaan - uusi johtoryhmä nimitetty

FCG:n kotimaan yhtiöt, FCG Efeko Oy, FCG International Oy, FCG Planeko Oy sekä FCG MentorIT Oy sulautuvat emoyhtiöönsä FCG Finnish Consulting Group Oy:öön lokakuussa 2009. FCG:n yhtiökokous hyväksyi sulautumisen 26.6.2009. Sulautuminen on ollut yksi FCG-konsernin muodostamisen yhteydessä vuonna 2005 asetetuista strategisista tavoitteista.

FCG:n kotimaan yhtiöt, FCG Efeko Oy, FCG International Oy, FCG Planeko Oy sekä FCG MentorIT Oy sulautuvat emoyhtiöönsä FCG Finnish Consulting Group Oy:öön lokakuussa 2009. FCG:n yhtiökokous hyväksyi sulautumisen 26.6.2009. Sulautuminen on ollut yksi FCG-konsernin muodostamisen yhteydessä vuonna 2005 asetetuista strategisista tavoitteista.

Sulautuminen toteutetaan FCG:n organisaatio- ja kustannusrakenteen selkiyttämiseksi ja keventämiseksi. Kotimaassa toimii sulautumisen jälkeen marraskuusta 2009 lähtien vain yksi yhtiö, FCG Finnish Consulting Group Oy. Konsernin kansainväliset yhtiöt siirtyvät samalla suoraan emoyhtiön alaisuuteen.

FCG:n kotimaan yhtiöiden henkilöstö, liiketoiminta ja asiakassitoumukset siirtyvät sulautumisen yhteydessä emoyhtiölle. Kaikki FCG-yhtiöiden meneillään olevat projektit jatkuvat asiakkaiden kanssa tehtyjen sopimusten mukaisina. Asiakkaita ja yhteistyökumppaneita tullaan tiedottamaan fuusiosta sen edetessä.

FCG:n uusi johtoryhmä 26.6. alkaen

FCG:n hallitus on 26.6.2009 nimittänyt yhtiölle uuden johtoryhmän, joka koostuu toimitusjohtaja Paul Paukun lisäksi alla olevista henkilöistä. Johtoryhmänimitykset astuvat voimaan välittömästi.

- Matti Ojala, kansainvälisen liiketoiminnan johtaja. Ojala toimii myös FCG International Oy:n toimitusjohtajana sulautumiseen asti ajalla 26.6.-31.10.2009. Ojala siirtyy tehtäväänsä FCG Planeko Oy:n toimitusjohtajan paikalta.

- Jukka Meriluoto, Infra ja ympäristö –liiketoiminnan johtaja. Meriluoto toimii myös FCG Planeko Oy:n toimitusjohtajana ajalla 26.6.-31.10.2009. Meriluoto on aiemmin ollut FCG Planeko Oy:n vesihuolto ja tutkimus –sektorin johtaja.

- Heikki Lonka, koulutus- ja konsultointiliiketoiminnan johtaja. Lonka toimii myös FCG Efeko Oy:n toimitusjohtajana ajalla 26.6.-31.10.2009. Lonka siirtyy tehtäväänsä FCG Planeko Oy:n arkkitehtuuri ja aluekehitys –sektorin johtajan tehtävästä.

- Eeva Kokki, henkilöstöjohtaja. Kokki siirtyy tehtäväänsä FCG Finnish Consulting Group Oy:n viestintä- ja HRD-johtajan paikalta.

- talous- ja hallintojohtajan positio on avoimessa haussa FCG:n ulkopuolella

Lisäksi FCG:n hallitus nimitti seuraavat henkilöt yhtiön johtoryhmän asiantuntijajäseniksi:

- ICT-liiketoiminnan johtaja Anette Vaini-Antila. Vaini-Antila jatkaa myös FCG MentorIT Oy:n toimitusjohtajana 31.10.2009 asti.

- Kehitysjohtaja Heli Kotilainen. Hän on aiemmin toiminut FCG Planeko Oy:n kehitysjohtajana.

- FCG Finnish Consulting Group Oy:n ICT-päällikkö Rene Rendic.

LISÄTIETOJA:

FCG Finnish Consulting Group Oy
toimitusjohtaja Paul Paukku: puh. 010 409 5990, paul.paukku a fcg.fi

FCG Finnish Consulting Group on yksi Suomen suurimmista monialaisista konsulttiyrityksistä ja markkinajohtaja monella toimialallaan. Konsernin palvelut keskittyvät infra-, ympäristö- ja yhdyskuntasuunnitteluun, koulutukseen ja osaamisen kehittämiseen sekä kansainväliseen kehityskonsultointiin. Konsernin osaamisessa yhdistyy monipuolinen toimialaosaaminen vahvaan kokemukseen erityisesti julkisen hallinnon kehittämisestä kotimaassa ja kansainvälisesti. Konsernin asiakaskuntaan kuuluu julkishallinnon lisäksi laajasti myös yksityisen sektorin asiakkaita. FCG-konsernin palveluksessa kotimaassa ja kansainvälisesti on yli 850 asiantuntijaa. www.fcg.fi

Eeva Kokki (eeva.kokki a fcg.fi), 26.6.2009Takaisin