Seuraa uutisvirtaamme ja lue tuoreimmat julkaisumme

Kakolanmäki voitti vuoden 2009 RIL-palkinnon

Kakolanmäen jätevedenpuhdistamolle ja siihen liittyvälle lämpöpumppu- ja biokaasulaitokselle on myönnetty vuoden 2009 RIL-palkinto. Kakolanmäen jätevedenpuhdistamo on yksi suurimmista FCG:n suunnittelemista hankkeista.

Suunnittelun lisäksi FCG avusti puhdistamon urakoitsijavalinnoissa ja vastasi rakennuttamis- ja valvontatehtävistä. Hanke, joka oli mittasuhteiltaan erittäin suuri, valmistui aikataulussaan ja budjettinsa mukaisesti, mikä on ollut vahva osoitus FCG:n osaamisesta sekä suunnittelijana että rakennuttajana.

Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon toteuttaminen oli poikkeuksellista jo siitäkin syystä, että puhdistamo on louhittu maan alle keskelle kaupunkia. Louhinta ja räjäytykset edellyttivät erityistä tarkkuutta ja ammattitaitoa, samoin räjäytetyn aineksen poiskuljettaminen. Työmaan lähellä sijaitsee tiheää asutusta ja muun muassa 750 oppilaan koulu.

Palkitun kohteen valinnan tehnyt Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RILin kunniapuheenjohtaja Risto Kangas-Ikkala kiinnitti huomiota erityisesti Kakolanmäen suureen alueelliseen, kansalliseen ja kansainväliseen merkitykseen ja kokonaisratkaisuun, jossa ekologisuus ja kestävä kehitys olivat tärkeitä reunaehtoja niin suunnittelussa kuin toteutuksessakin. Lisäksi hän totesi hankkeen toteuttamisessa rohkaisevaksi myös eri toimijoitten välisen yhteistyön.

Rakennuttamisen aikana järjestettiin tiedotustilaisuuksia ja kerrottiin lähialueen asukkaille hankkeen etenemisestä. Hyvin toteutetulla tiedottamisella kyettiin hallitsemaan myös hankkeeseen kohdistettua kritiikkiä ja akuutteja tiedontarpeita.

Kakolanmäen toteutus on ollut teknisesti vaativa urakka, jossa sekä logistiikka ja hankkeen hallinta ovat edellyttäneet korkeaa ammattitaitoa. Kustannukset pysyivät hallinnassa monivaiheisella kilpailuttamismenettelyllä ja asiantuntevalla rakennuttamisella, valvonnalla ja osaavalla urakoitsijalla. Toteutuksessa työturvallisuuteen kiinnitettiin erityistä huomiota ja hankkeen aikana vältyttiin vakavilta tapaturmilta.

Kakolanmäen jätevedenpuhdistamohankeessa palkitut

 • Toimitusjohtaja Timo Anttila, Turun seudun puhdistamo Oy
 • Hannu Latvanen, pääsuunnittelu ja valvonta, FCG Planeko Oy
 • Ari Niemelä, prosessisuunnittelu, FCG Planeko Oy
 • Tapio Raij, arkkitehti, FCG Planeko Oy
 • Kalle Kiisto, suunnittelun johto, FCG Planeko Oy
 • Juha Viitanen, rakennussuunnittelu ja valvonta, FCG Planeko Oy
 • Juha Salmelainen, kalliorakennussuunnittelu, Kalliosuunnittelu Oy Rockplan Ltd
 • Jukka Kattelus, rakennesuunnittelu
 • Raine Rönnberg, koneistosuunnittelu, FCG Planeko Oy
 • Kim Fredriksson, LVI-suunnittelu ja valvonta, FCG Planeko Oy
 • Mauno Larnia, sähkösuunnittelu ja valvonta, FCG Planeko Oy
 • Jarmo Antikainen, automaatiosuunnittelu ja valvonta, FCG Planeko Oy
 • Matti Heikkinen, jätevesien siirto ja pumppaus, FCG Planeko Oy
 • Teuvo Suominen ja Kari Himanen, kalliorakentaminen, Skanska Infra Oy
 • Jouko Hartikainen ja Jari Kanerva, pääurakoitsija, YIT Rakennus Oy
 • Eero Kaurio, koneistourakoitsija, YIT Environment Oy
 • Risto Pajunen, sähkö- , rakennusautomaatio- ja LVI-urakoitsija, YIT Kiinteistötekniikka Oy
 • Jyri Stenberg, prosessiautomaatio, Insta Automation Oy
 • Ahti Lehto ja Ari Nuutila, siirtoviemärit, Powerman Oy
 • Markku Ihamäki ja Pentti Kriktilä, pumppaamot, Skanska Infra Oy
 • Ilkka Syrjälä ja Toni Aho, lämpöpumppulaitos, Oy Turku Energia – Åbo Energi Ab
 • Janne Lehtonen, biokaasulaitos, Biovakka Suomi Oy

RIL-palkinnolla on annettu tunnustusta rakennusinsinöörien osaamiselle vuodesta 1972 lähtien. Palkinto jaettiin tänä vuonna 23. kerran. Kilpailun järjestää Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL.

RIL-palkintotiedote kokonaisuudessaan.

Eeva Kokki (eeva.kokki a fcg.fi), 5.11.2009Takaisin