Seuraa uutisvirtaamme ja lue tuoreimmat julkaisumme

Sipoonrannan infra- ja geosuunnitteluun jatkosopimus

FCG Finnish Consulting Group Oy sai Sipoonranta Oy:ltä Sipoonrannan infra- ja geosuunnittelun jatkosopimuksen. Se nostaa kokonaissopimuksemme arvoksi yli 0,5 miljoonaa euroa.

Runsaasti julkisuutta saanut moderni asuinalue rakennetaan pehmeälle maapohjalle. Laaja-alainen suunnittelukokonaisuus sisältää mm. tutkimukset, suunnittelun, lupahakemukset ja valvonnan. Sopimus sisältää palveluja usealta eri toimialalta.

Tutkimukset käsittävät mm. täydentävät pohjatutkimukset, pilaantuneen maan tutkimukset, vesialueen luotaukset ja sedimenttitutkimukset, saven stabiloitavuustutkimukset, sekä vanhan laiturin kuntoselvityksen.

Suunnittelu sisältää yleis- ja toteutussuunnitteluvaiheessa koko alueen geo-, pohjarakenne-, vesihuolto-, katu- ja liikennöintisuunnittelun. Siihen kuuluu mm. kellareiden tulvasuojausrakenteet, laiturit ja rantarakenteet, ruoppaukset, pilaantuneiden maiden käsittely, tulvareitit, länsialueen katujen ja vesihuollon toteutussuunnitelmat sekä talojen pohjarakennussuunnitelmat.

Lupahakemuksia tehdään vesialueiden täyttö-, maisematyö- ja toimenpidelupia varten sekä ympäristölupaa hyötykäyttöä ja työnaikaisia toimenpiteitä varten.

Valvonta kattaa maa-, pohjarakennus- ja laituritöiden, pilaantuneiden maiden ja vesialueiden kunnostuksen työmaavalvonnan sekä maarakennustöiden kustannusohjauksen.

Sipoonrannan infra- ja geosuunnittelu jatkuu vuoden 2010 loppuun.

Lisätietoja: toimialajohtaja

Raija Helén (Raija.Helen a fcg.fi), 31.3.2010Takaisin