Seuraa uutisvirtaamme ja lue tuoreimmat julkaisumme

Suunnitelmien energiakulutus ja hiilitase selville Ave Carbon -mallilla

Kehittämämme AVE CARBON -mallin avulla voidaan maankäyön suunnitelmien energiankulutusta ja hiilitasetta havainnoida suunnittelun yhteydessä.

AVE CARBON –malli on ArcGIS-ympäristöön perustuva paikkatietotyökalu, joka laskee maankäytön kasvihuonekaasutaseen ja energiantuotannon kasvihuonekaasupäästöt havainnollistaen tulokset yhdelle kartalle. Laskenta perustuu nykyiseen maankäyttöön ja energiantuotannon kasvihuonekaasupäästöihin sekä väestön ja työpaikkojen ennusteeseen (aluetehokkuuden ennustaminen). Menetelmä auttaa vertailemaan eri maankäyttöstrategioita ja niiden ilmastovaikutuksia. AVE CARBON –mallia voidaan hyödyntää monilla alueidenkäytön tasoilla, esim. laadittaessa maankäytön visioita, asemakaavatasolla ja yleiskaavatasolla.

Menetelmän tiivistelmä (Development Strategies of Finnish Municipalities: GIS Approach in Evaluation of Development Scenario Impacts on CO2e balance) on hyväksytty kahteen kansainväliseen konferenssiin: World Planning Schools Congress 2011, Perth , Australia sekä World Sustainable Building Conference 2011, Helsinki.

Lisätiedot: Jan Tvrdý (jan.tvrdy a fcg.fi, 050-5902832), Anssi Savisalo (anssi.savisalo a fcg.fi, 050-3120300)

Eeva Kokki (eeva.kokki a fcg.fi), 9.3.2011Takaisin