Seuraa uutisvirtaamme ja lue tuoreimmat julkaisumme

FCG:n laboratoriotoiminta siirtyy Novalabille

FCG Finnish Consulting Group Oy on myynyt vesilaboratoriotoimintansa Novalab Oy:lle. Kaupan myötä FCG:n analyysitoiminta siirtyy Novalabille 1.12.2011 alkaen.

FCG:n laboratoriohenkilöstö siirtyy kaupan yhteydessä Novalabin palvelukseen vanhoina työntekijöinä. Vesinäytteiden otto- ja raportointipalvelut säilyvät edelleen FCG:llä.

- FCG:n asiakassopimukset, tilaukset ja voimassa olevat tarjoukset siir-tyvät liiketoimintakaupan yhteydessä Novalab Oy:lle nykyisten ehtojensa mukaisina. Tällä järjestelyllä varmistamme sen, että asiakkaamme saavat suuremman toimijan kautta entistä kattavammat vesilaboratoriopalvelut käyttöönsä, kertoo toimitusjohtaja Ari Kolehmainen FCG:ltä.

- Tämä liiketoimintakauppa vahvistaa Novalabin asemaa kattavana vesi-laboratoriopalveluiden tuottajana. Tarjoamme asiakkaillemme niin talo-usveden, jäteveden ja vesinäytteiden että jätevedenpuhdistamoiden lietenäytteiden analyysipalvelut. Lisäksi asiakkaat saavat meiltä myös
pilaantuneiden maiden analytiikkaan liittyvät palvelut toteaa Novalab Oy:n toimitusjohtaja Matti Mäkelä.

FCG vastaa jatkossakin tarkkailuprojektien asiakassuhteistaan ja hoitaa esimerkiksi vesinäytteiden oton sekä kausiraportoinnin.

- Analyysit tehdään samojen laatuvaatimusten mukaisesti ja saman henkilökunnan avulla kuin tähänkin asti, täydentää toimialajohtaja Ari Niemelä FCG:ltä.

Tarvittaessa asiakkaamme voivat olla yhteydessä oman projektinsa projektipäällikköön tai toimialajohtajaan.

LISÄTIETOJA:
FCG Finnish Consulting Group Oytoimitusjohtaja Ari Kolehmainen, ari.kolehmainen a fcg.fi, puh. 044 704 6252,
toimialajohtaja Ari Niemelä, ari.niemela a fcg.fi, puh. 0400 412 125

Novalab Oytoimitusjohtaja Matti Mäkelä, matti.makela a novalab.fi, puh. 050 381 2412

Eeva Kokki (eeva.kokki a fcg.fi), 31.10.2011Takaisin