Seuraa uutisvirtaamme ja lue tuoreimmat julkaisumme

Kuntalaiset ovat edelleen tyytyväisiä palveluihin

FCG selvitti käsityksiä 15 kaupungin ja kunnan palveluista.

Kuntalaisten tyytyväisyyttä on seurattu jo lähes 30 vuotta.

Espoo, Forssa, Helsinki, Kokkola ja Kemi ovat seuranneet kuntalaisten tyytyväisyyttä kerran valtuustokaudessa toteuttavalla asukaskyselyllä 1980–luvulta alkaen. Monesta muusta kunnasta on olemassa lyhyempiä seurantatietoja. Tällä kerralla kaupunki- ja kuntapalvelututkimukseen (KAPA) osallistui 15 kuntaa ja tulosten perusteella pian loppuva valtuustokausi ei yleisesti ole tuonut suuria muutoksia suhtautumisessa kuntapalveluihin tai kunnan toimintaan. Joissakin yksittäisissä kunnissa muutokset ovat kuitenkin olleet suuria.

Vuoteen 2008 verrattuna tyytyväisyys on lisääntynyt useassa kunnassa sairaalapalveluihin, nuorten harrastustoimintaan, urheilu- ja pelikenttiin, lasten leikkipaikkoihin, kierrätystoimintaan ja melun torjuntaan. Taloussuhdanteen yleinen muutos näkyy siinä, että aikaisempaa useammat ovat tyytymättömiä kuntien onnistumiseen yritystoiminnan edistämisessä. Sen sijaan arviot kunnan talousasioiden hoidosta ovat joissakin kunnissa jopa parantuneet.

Aikaisempaa tyytymättömämpiä ollaan usein vanhusten kotihoitoon ja vanhusten asumispalveluihin.

Tyytyväisyys kunnan palveluihin on ollut viimeisen 29 vuoden aikana alhaisimmillaan huippusuhdanteessa 1989 ja korkeimmillaan lamavuonna 1993. Tulosten perusteella kunnan palveluilta vaaditaan siis enemmän kun yleinen taloudellinen tilanne on hyvä.

Asukkaat ovat tyytyväisiä edelleen etenkin kirjastoihin, juomaveteen ja neuvoloihin, sen sijaan usein ollaan tyytymättömiä terveyskeskuksen lääkäripalveluihin ja katujen hoitoon. Kokonaisuutena kunnan palveluihin oltiin tyytyväisimpiä Kokkolassa.

Kuntalaiset ovat perinteisesti pitäneet omia vaikuttamismahdollisuuksiaan heikkoina ja he olivat myös tällä kerralla usein tyytymättömiä kunnan luottamushenkilöiden toimintaan.

Tulokset käyvät ilmi FCG:n selvityksestä, johon vastasi touko-kesäkuussa noin 6700 henkilöä 15 kaupungista ja kunnasta. Kysely lähetettiin 19 500 vastaajalle lomakekyselynä.

Kyselyssä selvisi myös, että palveluja käyttäneet ovat usein hieman tyytyväisempiä palveluihin kuin muut. Erot ovat kuitenkin yleensä pieniä, joten tieto kunnan palvelujen tasosta näyttää leviävän tehokkaasti tuttavapiirin ja median kautta.

Terveyskeskusten käyttäjät pääosin tyytyväisiä

Terveyskeskuksen palveluja käyttäneet ovat yleensä varsin tyytyväisiä saamaansa palveluun. Parhaan arvosanan sai nytkin hoidon hyödyllisyys. Eniten tyytyväisyys oli lisääntynyt jonotusaikaan, hoitoon pääsy on siis helpottunut neljässä vuodessa.

Kuntien verkkopalveluilta vaaditaan enemmän

Tyytyväisyys kuntien verkkopalveluihin on useissa kunnissa laskenut, vaikka se onkin edelleen melko korkealla tasolla. Esimerkiksi käytön helppouteen oli tyytyväisiä 2/3 vastaajista. Kuntien Internet-palvelut ovat hyvin laajoja ja tyytymättömyyttä aiheuttaakin tietojen löydettävyys, tyytymättömiä oli jopa kolmasosa vastanneista.

Ongelmat arkielämässä

Vastaajien yleisimpiä ongelmia arkielämässä selviytymisessä olivat taloudelliset ongelmat, liian suuri työn määrä, työttömyys ja elämää vaikeuttava sairaus, näistä kaikista oli kärsinyt yli 20 % vastanneista tai joku heidän perheensä jäsen.

Vuonna 2008 tehtyyn tutkimukseen verrattuna eniten on lisääntynyt työttömäksi joutumista pelkäävien osuus, 11 prosentista 16 prosenttiin. Myös työttömyyden kokemukset ovat lisääntyneet. Sen sijaan taloudelliset ongelmat eivät ole tulosten mukaan juurikaan lisääntyneet.

Lisätietoja:

Tutkimuspäällikkö Heikki Miettinen, FCG koulutus ja konsultointi Oy, puh 0500 762675 heikki.miettinen a fcg.fi

Eeva Kokki (eeva.kokki a fcg.fi), 22.10.2012Takaisin

Tutustu KAPA 2012-raporttiin:

[Dokumentti KAPA Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012 (1211)]

Tutkimuksessa mukana olevat kunnat:

 • Espoo

 • Forssa

 • Haukipudas (kuntaliitos Ouluun 2013)

 • Helsinki

 • Kemi

 • Kiiminki (kuntaliitos Ouluun 2013)

 • Kokkola

 • Lahti

 • Laitila

 • Nurmijärvi

 • Oulu

 • Oulunsalo (kuntaliitos Ouluun 2013)

 • Rauma

 • Turku

 • Yli-ii (kuntaliitos Ouluun 2013)