Seuraa uutisvirtaamme ja lue tuoreimmat julkaisumme

FCG köper Oy Audiapro Ab

FCG Finnish Consulting Group Oy köper utbildnings- och konsultbolaget Oy Audiapro Ab:s hela aktiestock av Oy Audiator Ab och samtidigt övergår Audiapros utbildnings- och consultverksamhet till FCG. Köpet stärker FCG:s breda utbud av utbildnings- och konsulttjänster för den offentliga förvaltningen. Både FCG och Audiator är Finlands Kommunförbunds dotterbolag. Oy Audiapro Ab:s personal övergår till FCG som så kallade gamla anställda den 1 januari 2013.

Syftet med detta arrangemang är att samla kompetensen i lednings- och förvaltningsutveckling, utbildning och konsulttjänster i kommunförbundskoncernens bolag. Syftet med köpet är att bland annat stödja FCG:s kunder inom den offentliga förvaltningen i de förestående stora strukturreformerna och framför allt stödja kommunförvaltningen i att utveckla produktionsformer för servicen, säger Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma, FCG:s styrelseordförande och Kommunförbundets vd.

- Audiapros kompetens i konsultverksamhet innebär ett starkt mervärde för resurserna och kompetensen i FCG:s konsultverksamhet. Inom FCG kommer man stegvis att skilja åt konsultverksamheten och utbildningen i egna affärsverksamheter som båda fortfarande kommer att ha en stark gemensam mission: att stödja kunderna i skötseln av deras primära uppgifter och förändringshantering, säger FCG-koncernens vd Ari Kolehmainen.

- Efter förändringen fortsätter Audiapro sin affärsverksamhet som en del av en större och starkare helhet vilket helt säkert gagnar Kommunförbundets medlemskommuner, säger Oy Audiapro Ab:s vd Aija Tuimala.

I samband med köpet övergår kundavtalen, beställningarna, offerterna och de övrigaförbindelserna i konsultverksamheten inom Oy Audiapro Ab till Finnish Consulting Group Oy. Den affärsverksamhet som överförs i och med köpet av Oy Audiapro Ab kommer att ledas som en del av affärsverksamheten inom FCG Tietojohtaminen Oy fram till fusioneringen, uppskattningsvis den 1 juli 2013. FCG har utnämnt ekonomie magister Aija Tuimala till direktör för denna affärsverksamhetshelhet. Tuimala tillträder som vd för FCG Tietojohtaminen Oy den 1 januari 2013. Katrina Harjuhahto-Madetoja fortsätter som direktör för FCG:s utbildningsverksamhet.

Köpet anknyter till ägararrangemangen inom Kommunförbundskoncernen, där revisionsverksamheten i Audiator-koncernen genom ett köp har övergått till en ny ägare.

NÄRMARE UPPLYSNINGAR:
Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma, FCG:s styrelseordförande, tfn 050 364 7883
Ari Kolehmainen, vd för FCG-koncernen, tfn 044 704 6252

FCG Finnish Consulting Group Oy är Finlands största konsult- och utbildningsorganisation i finländsk ägo med verksamhet på många områden. FCG:s verksamhet bygger på ett nära samarbete med kunder och samarbetspartner, till exempel Kommunförbundet. Med sin ägarandel på 76 procent är Kommunförbundet FCG:s moderbolags, FCG Finnish Consulting Group Oy:s största ägare. I koncernens tjänst finns ungefär 750 experter inom landet och utomlands.

[Dokumentti FCG köper Oy Audiapro Ab (1235)]

Heidi Kekälinen (heidi.kekalinen a fcg.fi), 30.11.2012Takaisin