Seuraa uutisvirtaamme ja lue tuoreimmat julkaisumme

FCG ostaa Oy Audiapro Ab:n

FCG Finnish Consulting Group Oy ostaa koulutus- ja konsultointiyhtiö Oy Audiapro Ab:n koko osakekannan Oy Audiator Ab:lta ja samalla FCG:lle siirtyy Audiapron koulutus- ja konsultointiliiketoiminta. Kauppa vahvistaa FCG:n asemaa laaja-alaisena julkishallinnon koulutus- ja konsultointipalveluiden tarjoajana. Sekä FCG että Audiator ovat Suomen Kuntaliiton tytäryhtiöitä. Oy Audiapro Ab:n henkilöstö siirtyy FCG:n palvelukseen vanhoina työntekijöinä 1.1.2013 alkaen.

Tämän järjestelyn tavoitteena on koota Kuntaliitto-konsernin yhtiöissä oleva johdon ja hallinnon kehittämisen, koulutuksen ja konsultoinnin osaaminen yhteen. Kaupan tavoitteena on muun muassa tukea FCG:n julkishallinnon asiakkaita edessä olevissa suurissa rakenneuudistuksissa ja erityisesti kuntahallintoa palveluiden tuotantotapojen kehittämisessä, toteaa FCG:n hallituksen puheenjohtaja, Kuntaliiton toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma.

- Audiapron konsultointiosaaminen tuo vahvan resurssi- ja osaamislisän FCG:n nykyiseen konsultointiliiketoimintaan. FCG:n sisällä konsultointitoiminta ja koulutustoiminta eriytetään vaiheittain omiksi liiketoiminnoikseen, joilla on edelleen vahva yhteinen missio: tukea asiakkaitamme näiden perustehtävien hoitamisessa ja muutoksen hallinnassa, kertoo FCG-konsernin toimitusjohtaja
Ari Kolehmainen.

- Audiapron liiketoiminta jatkuu muutoksen jälkeen osana suurempaa ja vahvempaa kokonaisuutta, mikä hyödyttää Kuntaliiton jäsenkuntia aivan varmasti, toteaa Oy Audiapro Ab:n toimitusjohtaja Aija Tuimala.

- Kaupan yhteydessä Oy Audiapro Ab:n konsultointitoiminnan asiakassopimukset, tilaukset, tarjoukset ja muut sitoumukset siirtyvät FCG Finnish Consulting Group Oy:lle. FCG:ssä Oy Audiapro Ab:ltä kaupan myötä siirtyvää liiketoimintaa johdetaan yhtiön sulauttamiseen arviolta 1.7.2013 asti FCG Tietojohtaminen Oy:n liiketoiminnan osana. FCG:n hallitus on nimennyt tämän liiketoimintakokonaisuuden johtajaksi KTM Aija Tuimalan, joka aloittaa FCG Tietojohtaminen Oy:n toimitusjohtajan tehtävässä 1.1.2013. FCG:n koulutusliiketoiminnan johtajana jatkaa Katrina Harjuhahto-Madetoja.

Kauppa liittyy Kuntaliitto-konsernin omistusjärjestelyihin, joiden yhdessä Audiator-konsernin tilintarkastustoiminta on siirtynyt tehdyllä kaupalla uudelle omistajalle.

LISÄTIEDOT:

Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma, FCG:n hallituksen puheenjohtaja, puh. 050 364 7883

Ari Kolehmainen, FCG-konsernin toimitusjohtaja, puh. 044 704 6252

FCG Finnish Consulting Group on Suomen suurin, kotimaisessa omistuksessa
oleva monialainen konsultointointi- ja koulutusorganisaatio. Sen toiminta pohjautuu tiiviiseen yhteistyöhön asiakkaiden ja yhteistyökumppanien, kuten Kuntaliiton kanssa. Kuntaliitto on FCG:n emoyhtiön, FCG Finnish Consulting Group Oy:n suurin omistaja noin 76 % prosentin omistusosuudella. Konsernin palveluksessa kotimaassa ja kansainvälisesti on noin 750 henkilöä.

[Dokumentti FCG osti Oy Audiapro Ab:n (1234)]

Taina Kytöaho (taina.kytoaho a fcg.fi), 30.11.2012Takaisin