Seuraa uutisvirtaamme ja lue tuoreimmat julkaisumme

Kuntouttavan työotteen vaikuttavuuden arviointi FIM - toimintakyvyn ja avuntarpeen mittarilla

FIM - mittarilla arvioidaan potilaan päivittäistä (ADL) toimintakykyä sekä avuntarvetta 18 toiminnassa, joista 13 on motorista ja viisi kognition toimintaa. Mitä alemmalla tasolla mittarin tulos on, sitä enemmän potilas tarvitsee apua päivittäisissä toiminnoissa.
Mittarin tiedot käsitellään ja tallennetaan RehabFIM –sovelluksella. FIM -mittaria ja RehabFIM -sovellusta käytetään laajasti kaikissa potilaan hoidon vaiheissa niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla eri potilasryhmillä. Mittarin tuloksia hyödynnetään potilaskohtaisen suunnittelun lisäksi organisaatiokohtaisesti toiminnan ohjauksessa.

Toimintakyky ja avuntarve sekä muutokset potilaskohtaisessa RehabFIM –sovelluksen tulosteessa.

Toimintakyky ja avuntarve sekä muutokset potilaskohtaisessa RehabFIM –sovelluksen tulosteessa.
Valtakunnallisen yhteenvetotiedon perusteella saadaan viitteitä, että esimerkiksi aivoverenkiertohäiriö potilaiden aikaisin aloitettu kuntoutus parantaa toimintakykyä ja siten vähentää potilaan konkreettista avuntarvetta päivittäisissä toiminnoissa. Vähemmän päivittäisissä toiminnoissa apua tarvitsevalla potilaalla on paremmat valmiudet selviytyä kotona. Vapautuneiden resurssien kohdentamisella ja uudelleen järjestämisellä voidaan saada aikaan isoja organisaatiokohtaisia muutoksia.
FIM -mittari on esillä Gerontologia päivillä Helsingissä 5.-7.6. Lisätietoja FIM –mittarista ja RehabFIM –sovelluksesta www.fimmittari.fi ja tuotepäällikkö

[Staff Mikko Jaakonsaari (263)]

.

Tuomas Jalava (tuomas.jalava a fcg.fi), 31.5.2013Takaisin