Seuraa uutisvirtaamme ja lue tuoreimmat julkaisumme

Kuntien asukasviestintäkysely: Tietoa toivotaan edelleen myös paperimuodossa

Kuntien asukasviestintäkysely: Tietoa toivotaan edelleen myös paperimuodossa

FCG tutki kuntien asukasviestintää syksyllä neljässä kaupungissa yhteistyössä Kuntaliiton kanssa.

Painettu viestintä on kaupunkilaisten mielestä edelleen tärkein viestintäkanava kaupungin ja asukkaiden välillä. Helsingin, Jyväskylän, Lahden ja Loviisan asukkaille tehdyn otantakyselyn mukaan yli 65 prosenttia tutkittujen kaupunkien asukkaista toivoo kunnalta viestintää kaupunkien asukas- ja tiedotuslehdessä sekä paikallisessa sanomalehdessä. Paperiviestinnän arvostus ei ole laskenut vuoden 2010 kyselystä.

Yli puolet vastaajista pitää myös kaupungin internet-sivuja mieluisana tapana saada tietoa kaupungin toiminnasta. Kaupunkien internet-sivuja on käyttänyt noin 60 prosenttia vastaajista, mutta yli 65-vuotiaista vain noin 30 prosenttia.

Asukkaat arvioivat, että kuntien viestintä on tyydyttävällä tasolla. Kouluarvosanana kuntalaisviestintä saa tutkituissa kaupungeissa keskiarvon 7,19. Parhaan arvosanan antavat 18–35–vuotiaat (7,54) ja huonoimman yli 65-vuotiaat (7,03).

Tulokset selviävät Kuntaliitto-konserniin kuuluvan FCG:n Helsingissä, Jyväskylässä, Lahdessa ja Loviisassa syksyllä toteuttamassa kyselyssä.

Somessa ei seurata kaupunkien viestintää

Sosiaalisessa mediassa kaupungin viestintää oli seurannut viisi prosenttia vastaajista. 18–35 -vuotiaista kaupungin Facebook-sivua tai Twitteriä on käyttänyt joka kymmenes.

Yli puolet vastanneista on sitä mieltä, että kaupunkien viestintä on hyödyllistä ja luotettavaa. Niin ikään yli puolet kokee, että tietoa on helposti saatavilla ja että se on selkeää ja ymmärrettävää. Kunnille parhaan arvion antavat myös näissä väittämissä 18–35-vuotiaat.

Toisaalta suurin osa vastanneista kokee, että kaupunki ei viesti, miten asukkaiden palaute vaikuttaa sen toimintaan, eikä kaupunki kerro vaihtoehtoisista ratkaisutavoista päätöksenteossa tai perustele päätöksiään riittävästi.

Kysely kaupungin viestinnästä pohjautuu viestinnän seuranta- ja arviointihankkeeseen, jonka Helsingin yliopisto, Suomen Kuntaliitto ja yhteistyökunnat toteuttivat vuosina 2006 - 2008. FCG Finnish Consulting Group Oy ja Kuntaliitto tutkivat kaupunkien asukasviestintää viimeksi vuonna 2010. Syksyllä 2013 kyselyyn vastasi 1028 asukasta neljästä kaupungista. Kyselyn vastausprosentti oli 26 %.

Lisätietoja:
Tuomas Jalava, tutkija, FCG Konsultointi Oy, p. 050 461 6988

Lilian Andergård-Stenstrand, vt. hallintojohtaja, Loviisan kaupunki, p. 040 183 5655.
Tapio Kari, lehdistöpäällikkö, Helsingin kaupunki, p. 040 8446015
Antti Laukkarinen, viestintäpäällikkö, Jyväskylän kaupunki, p. 050 3100 180
Heini Moisio, viestintäpäällikkö, Lahden kaupunki, p. 050 383 6504

Jari Seppälä, viestintäjohtaja, Suomen Kuntaliitto, p. 050 66743
Pi Krogell-Magni, tiedotuspäällikkö Suomen Kuntaliitto, p. 050 522 5953

Tuore tutkimusraportti löytyy FCG:n tutkimuspalvelujen sivuilta.

Tuomas Jalava (tuomas.jalava a fcg.fi), 18.12.2013Takaisin