Seuraa uutisvirtaamme ja lue tuoreimmat julkaisumme

RAFAELA™/RAVA™ –perusterveydenhuollon koulutus 6.2.2014

RAFAELA™/RAVA™ –perusterveydenhuollon koulutus 6.2.2014

Tule kuulemaan Suomen Kuntaliiton omistamista RAVA™ -mittarista ja RAFAELA™ -järjestelmästä sekä niiden avulla saatavien tietojen hyödyntämisestä hoitotyön johtamisessa ja päätöksenteossa. Mukana asiantuntijana myös kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen kertomassa vanhuspalvelulaista ja hoitotyön kirjaamisen merkityksestä.

RAVATM ja RAFAELA™ toimivat tiedolla johtamisen välineinä sekä antavat perusteluja hoitotyön johtajille ja päättäjille henkilöstösuunnittelua, resursointia ja hoitotyön kehittämistä varten. Niiden tuoman tiedon avulla voidaan kehittää ja edistää hoitohenkilökunnan työssä jaksamista sekä auttaa määrittämään ja kohdentamaan hoitajaresurssit entistä tarkemmin ja tehokkaammin, mutta ennen kaikkea myös asiakkaalle laadukkaammin.

RAVA™ -mittari on ikäihmisten toimintakykymittari, jonka avulla arvioidaan asiakkaan toimintakykyä ja mahdollista avun tarvetta. RAVATM -arviointien tuloksena saatavaa tietoa voidaan hyödyntää mm. organisaation toiminnan arvioimisessa ja kehittämisessä, päätöksenteon apuvälineenä sekä palvelurakenteen määrittämisessä ja ohjauksessa.

RAFAELA™ on hoitoisuusluokitusjärjestelmä, minkä avulla saadaan tietoa hoitotyöhön käytetystä hoitajaresurssista, potilaiden yksilöllisen hoidon tarpeesta ja toteutuneesta hoitotyöstä, yksikössä/organisaatiossa toteutuneen hoitotyön sisällöstä ja laadusta sekä hoitohenkilöstön kustannuksista ja työn tuottavuudesta. RAFAELAlla™ on pitkät perinteet erikoissairaanhoidossa, mutta nyt se on leviämässä myös perusterveydenhuoltoon.

Ohjelma ja ilmoittautuminen:
http://fcg.etapahtuma.fi/Default.aspx?tabid=461&id=6549

Virpi Pitkänen (virpi.pitkanen a fcg.fi), 14.1.2014Takaisin