Seuraa uutisvirtaamme ja lue tuoreimmat julkaisumme

Kuntien tietotekniikkakartoitus: menot pienenevät

Kolmen vuoden aikana kuntien tietotekniikkaan käyttämät menot ovat kasvaneet neljällä miljoonalla, 831 miljoonaan euroon. Kuntaliitto kuitenkin huomauttaa, että kun huomioidaan rahan arvon muutos ja verrataan kasvua kuntatalouden indeksiin, tietotekniikkamenot ovat suhteellisesti laskussa.

Sosiaali- ja terveyssektorilla rakenteelliset muutokset näkyvät myös tietotekniikan kustannuksissa. Sairaanhoitopiirien kustannukset ovat kasvaneet, kun ne muissa sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioissa ovat pienentyneet.


Sähköinen rekrytointi ja laskutus yleistyvät


Sähköiset rekrytointiprosessit ovat lisääntyneet kunnissa merkittävästi. Miltei kaksi kuntaa kolmesta hoitaa rekrytointia sähköisesti. Suurimmissa kaupungeissa rekrytointiprosessit hoidetaan kokonaan sähköisesti.


Laskutusprosessit ovat kunnissa erittäin pitkälle sähköistettyjä. Kaikissa yli 10 000 asukkaan kunnissa on valmius ottaa vastaan sähköisiä laskuja ja kaikissa yli 6000 asukkaan kunnissa laskut kiertävät ja ne hyväksytään pelkästään sähköisessä muodossa.


Sähköisten palveluiden osalta toimintaa on kehitetty erityisesti kirjastoissa, hallinnossa ja opetuksessa. Vastaajat näkivät mahdollisuuksia etenkin elinkeinopalveluihin, liikenteeseen, ympäristöön, asumiseen, kiinteistöihin sekä demokratiaan ja vuorovaikutukseen liittyvien sähköisten palveluiden kehittämisessä.


Kuntien tietotekniikkakartoitukseen tuli loppuvuonna 2013 yhteensä 113 vastausta. Kuntien osalta vastausprosentti oli 27 ja kuntayhtymien osalta vastausprosentti oli 24. Suurista kunnista vastattiin enemmän kuin pienistä.


Kuntien ja koulujen tietotekniikkakartoitukset toteutettiin Kuntaliiton ja Kuntaliitto-konserniin kuuluvan FCG Finnish Consulting Groupin yhteistyönä. Kartoitus sai valtionavustusta osana Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuurin kehittämiseen myönnettyä tukea.


Lisätietoja: tutkija Tuomas Jalava, puh. 050 461 6988


Kuntien raportti (Kettunen, Jalava) 

Kuntaliiton tiedote

Minna Nurminen (minna.nurminen a fcg.fi), 28.4.2014Takaisin