Seuraa uutisvirtaamme ja lue tuoreimmat julkaisumme

Terveyshyöty suurennuslasin alle: Utilis Sanitas -verkostohanke tuo tietoa terveyspalveluilla potilaille tuotetusta terveydestä

Suomessa aloitetaan järjestelmällinen terveyshyödyn seuranta FCG:n ja Kuntaliiton toimesta.

Utilis Sanitas -hankkeen päämääränä on käynnistää tällä hetkellä maassamme puutteellinen terveydenhuollon palveluilla tuotetun terveyshyödyn vertailukelpoinen seuranta, sekä yhdistää seuranta olemassa oleviin tietoihin palveluiden yksikkökustannuksista palvelutuottajittain. Terveyshyödyllä tarkoitetaan potilaan toimenpiteestä saamaa terveyttä kohentavaa tai elinikää pidentävää vaikutusta.


Hankkeessa edistetään terveyshyödyn seurannan lisäksi palveluntuottajien kustannusten ja laadun välisen yhteyden läpinäkyvyyttä, vertailtavuutta sekä tietojen hyödynnettävyyttä käytännön hoitokäytäntöjen kehittämisessä. Hankkeen tuloksia voivat siten hyödyntää monipuolisesti rahoittajat, eli kunnat, Kela ja valtio, palveluidenkäyttäjät, eli potilaat, ja palveluiden tuottajat, eli sairaalaorganisaatiot ja muut toimintayksiköt.


Utilis Sanitas -hanketta ovat aloittamassa FCG Konsultointi Oy, Kuntaliitto, Lääkäriliitto, Suomen Terveystalo ja eräät sairaanhoitopiirit. FCG etsii lisää kumppaneita ja terveyshyödynseurannasta kiinnostuneita erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon toimijoita, myös yksityiseltä sektorilta. Tervetuloa mukaan terveyshyötyjen seurantaan!


Lisätiedot: professori, tutkimusjohtaja Ilkka Vohlonen. puh. 050 383 9938, ilkka.vohlonen a fcg.fiMinna Nurminen (minna.nurminen a fcg.fi), 4.4.2014Takaisin