Seuraa uutisvirtaamme ja lue tuoreimmat julkaisumme

Konsultointi nyt! - 2015

16.11.2015 15:00: Asiakkaan kohtaaminen

Silmiini osui ilmoitus yrityksestä, joka välittää tunnettuja suomalaisia puhujiksi ja valmentajiksi organisaatioille. Tarjolla on jokaiseen tilaisuuteen sopiva ”osaava ja kokenut puhuja-alan ammattilainen” jonka avulla mahdollistuu hyvä ja antoisa koulutuskokonaisuus, josta riittänee puhuttavaa pitkäksi aikaa. Matkustin pari viikkoa sitten Islantiin p...

30.9.2015 15:30: Olemmeko jäämässä seinien vangeiksi?

Kuntien, kuntayhtymien ja kunnallisten liikelaitosten omistuksessa oli tilastokeskuksen vuoden 2013 tilaston mukaan 36 068 rakennusta ja niissä tilaa yhteensä 34,1 milj. krsm². Jokaista kansalaista kohden siis 6,26 krsm² toimitiloja, joissa kunnalliset palvelumme tuotetaan. Valitettavasti kaikkia näitä tiloja ei ole pystytty korjaamaan todellisen tarpeen mukaisesti, j...

16.9.2015 16:00: Tiedän paikan armahan…

  Koti. Miten paljon tunteita tuo pieni sana meissä herättääkään… Kotiin on ihana palata työpäivän jälkeen, kotona ovat ne kaikista rakkaimmat, kotiin liittyy niin paljon muistoja. There’s no place like home… Tänä päivänä ihmiset elävät yhä vanhemmiksi ja yhä useampi ikäihmi...

24.8.2015 09:00: Sote-uudistus on joukkuepeliä!

Tähänastiset poliittiset sote-linjaukset ovat olleet kovin suurpiirteisiä ja jättäneet jälkeensä vielä useita kysymysmerkkejä. Ne eivät ole antaneet konkreettisia välineitä kuntapuolelle, ja odotus on merkinnyt joillekin pysähtyneisyyttä. Monet ovat kuitenkin ottaneet rukkaset kouraan ja lähteneet tekemään omia al...

26.6.2015 09:00: Muuttaako sote-uudistus demokratiakäyttäymistä?

Suomen uuden hallituksen strateginen hallitusohjelma julkistettiin 29.5.2015. Hallitusohjelmassa on useita vahvoja linjauksia, joista sote-uudistusta koskeva linjaus on erityisen mielenkiintoinen poliittisen päättäjän ja demokratian näkökulmasta. Tuore hallitus kohdistaa suuret odotukset sote-uudistukseen. Hallitusohjelmassa siitä on kirjattu muun muassa näi...

22.6.2015 11:00: Kansallinen DRG-keskus: valmiina muutoksiin!

Kevään aikana on ollut mielenkiintoista seurata eduskuntavaalikeskusteluja, odotella tuloksia ja erityisesti hallitusohjelman linjauksia sotea koskien. Nyt, kun hallitusohjelma on julkaistu, lisätiedot kiinnostavat, koska päätökset sote-uudistuksesta vaikuttavat vahvasti meidän työkentällämme. NordDRG on erikoissairaanhoidon potilasluokittelujä...

15.6.2015 10:00: Koulu on älykäs!

Olin kesäkuun alussa SITRA:n järjestämässä Uusi koulutus -foorumin päätöstilaisuudessa, jossa vedettiin yhteen, miten suomalaista koulutusta tulisi uudistaa. Vavahduttavaa oli kuulla Jyväskylän opettajankoulutuksen johtajan Tiina Silanderin sanat: ”Meillä on hirveän hyvä koulu eilistä varten. Se ei ole tätä p&aum...

5.6.2015 09:00: Hyvinvointitiedolla kohti kuntalaislähtöisempää kuntaa

Toukokuussa voimaan tullut uusi kuntalaki velvoittaa kunnat edistämään asukkaidensa hyvinvointia. Lain mukaan kunnalla on oltava kuntastrategia, jossa tulee ottaa huomioon kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen. Uusi kuntalaki näyttää siis asemoivan hyvinvointinäkökulman kuntajohtamisen keskeiseksi lähtökohdaksi. Mutta miten kunnan asukkai...

18.5.2015 12:00: Kuntasektorin tiedolla johtamisen pullonkaulat

Tiedämme Suomen ikärakenteen vanhenevan ja julkisen sektorin painiskelevan vaikeassa taloustilanteessa. Näiden myötä paine lisätä tuottavuutta ja kehittää rakenteita, toimintoja sekä prosesseja läpinäkyvimmiksi ja tehokkaammiksi, on enemmän kuin kova. Eräänä keskeisenä keinona vastata näihin haasteisiin on no...

29.4.2015 12:30: Avuntarpeen määrittäminen haastaa meidät kaikki – myös sote-osaajat

Lapselle avun pyytäminen on luonnollista ja itsestäänselvyys. Lapsi myös olettaa, että pyyntöön reagoidaan viiveettä ja pyyteettömästi. Usein vaateet ja tarpeet eivät välttämättä kohtaa, mutta avusta, laadusta sekä määrästä päästään keskustelemaan ja neuvottelemaan. Lähesk&a...

14.4.2015 15:30: Millaista kehittämiskulttuuria edustat?

Suomalainen koulujärjestelmä ja sen toimintatavat ovat nousseet kehittämisen kohteeksi viime vuoden aikana. PISA-tulosten heikkeneminen säikäytti suomalaiset pahan kerran. Ministeriö polkaisi käyntiin Tulevaisuuden peruskoulu -hankkeen, jonka myötä käynnistyi muun muassa Opetushallituksen laaja kehittämiskouluverkosto, jossa on mukana 177 peru...

24.3.2015 13:30: Hoitoisuusluokituksella löytyy sopiva työn kuormitus

Arvostan ihmisiä, jotka ongelmien esilletuomisen sijasta tai rinnalla haluavat etsiä ja löytää ratkaisuja. Vielä enemmän arvostan niitä ihmisiä ja toimintatapoja, jotka vievät nuo ratkaisut käytäntöön asti. Loppujen lopuksi vain tuloksella on merkitystä. Alkuvuodesta 2015 julkaistussa sairaanhoitajien työolobarometriss...

16.3.2015 15:25: Konsernijohtamista nyt!

Valtakunnalliset uudistukset ja kuntien omat palveluiden järjestämis- ja tuottamisratkaisut muovaavat kuntaorganisaatiota yhä konsernimaisempaan suuntaan. Uuden kuntalain mukaiset omistajapolitiikan ja -ohjauksen velvoitteet alleviivaavat kunnan poliittisen ja ammatillisen johtamisen vastuita. Ne myös lisäävät konsernijohdon vastuuta omistajaohjauksen toteutukses...

18.2.2015 10:51: Kunnan tukipalvelut kuntoon ennen sote-muutosta

Sote-reformi ravistelee nykyistä tapaa järjestää ja tuottaa kunnallisia palveluita. Vaikutukset eivät koske ainoastaan sosiaali- ja terveydenhuoltoa, vaan myös tukipalveluita. Tulevalla muutoksella on jo nyt ollut yhteiskuntamme kantokyvyn kannalta myönteisiä ulkoisvaikutuksia. Päätöksentekijöiden mielissä ovat päällimm&aum...

16.1.2015 09:56: SOTE-rakenneuudistus valmistautuu finaaliin

Ilmassa on samanlaista suurta jännitystä kuin vuosien sinnikkään harjoittelun jälkeen valmistautumisessa olympialaisten finaaliin. Aluillaan oleva vuosi 2015 tulee olemaan suomalaisen sosiaali- ja terveydenhuollon historian merkittävimpiä ja vaikuttavimpia. Tavoiteltavan uudistuksen myötä toiminnan tulisi olla sujuvampaa, yhteistoiminnan eri toimijoiden...