Seuraa uutisvirtaamme ja lue tuoreimmat julkaisumme

SOTE-rakenneuudistus valmistautuu finaaliin

16.1.2015 09:56

Ilmassa on samanlaista suurta jännitystä kuin vuosien sinnikkään harjoittelun jälkeen valmistautumisessa olympialaisten finaaliin. Aluillaan oleva vuosi 2015 tulee olemaan suomalaisen sosiaali- ja terveydenhuollon historian merkittävimpiä ja vaikuttavimpia. Tavoiteltavan uudistuksen myötä toiminnan tulisi olla sujuvampaa, yhteistoiminnan eri toimijoiden välillä saumatonta, ja sen tulisi tuottaa kustannustehokkaampia ja vaikuttavimpia tapoja hoitaa kansalaisia. Valmisteilla olevan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain tavoitteena on turvata kaikille kansalaisille yhdenvertaiset, asiakaslähtöiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut.

FCGllä on aitiopaikka meneillään olevaan uudistukseen, sillä asiakkaanamme on koko julkinen sektori.

 

Muutoksen keskellä on havaittavissa voimakkaita tunteita ja mielipiteitä, toivoa ja uskoa parempaan tulevaisuuteen, mutta myös epävarmuutta ja pettymystä – pelkoakin palveluiden huononemisesta. Asiakaslähtöisyyttä pidetään yleisesti tavoiteltavana periaatteena, jota on pyritty vahvistamaan kansallisin toimin mm. lisäämällä potilaan valinnan vapautta.

 

Asiakaskeskeisyyden tavoittelussa vallitsee yhteinen näkemys siitä, että me tarvitsemme tietoa potilasasiakkaiden palveluketjujen nykytilasta ensi vaiheessa. Siirtyminen vahvasti asiantuntija- ja organisaatiokeskeisestä johtamisesta kohti asiakaskeskeistä johtamista on aluillaan.

 

Useimmat organisaatiot ovat aloittaneet työn, jossa keskeisimpinä kysymyksenä on sosiaali- ja terveydenhuollon palveluketjujen kuvaaminen osana tuotantoalueiden muodostamista. Menetelmiä tähän työhön on useita, mutta tahtotila on yhteinen. Tarvitaan menetelmä, jossa saadaan yhdistettyä kansalaisten saamat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut yhtenäiseksi palveluketjuksi, jossa eri toimijat ja toiminnot vuorottelevat.

 

Mihin tarkoitukseen tätä tietoa käytetään? Tietoa palveluketjuista ei ole kyselty aiempina vuosina, sillä kaikkien fokus on ollut vahvasti oman organisaation tulosohjauksessa. Tämä on johtanut palveluiden osaoptimointiin ja kestämättömään kustannuskehitykseen. Nyt aluillaan olevan uudistuksen myötä asiakaskeskeisten palveluketjujen kuvaamisesta on tullut yksi tärkeimmistä menetelmistä.

 

Tietoa käytetään organisaatioiden eri toimijoiden välisen prosessin kuvaamiseen ja erityisenä kiinnostuksen kohteena ovat ns. kalliit potilaat. Kustannussäästöjä tavoiteltaessa meidän tulisi olla kiinnostuneita palveluketjujen vaikuttavuudesta eli siitä miten voimme optimoida potilaan saaman hoidon.

 

FCGn rooli uudistuksessa on tuottaa menetelmiä tiedon jalostamiseen päätöksenteon tueksi ja auttaa sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioita uusien rakenteiden muodostamisessa. Me olemme valmistautuneet tähän työhön jo pitkään ja uskomme osaamiseemme vahvasti. Toivomme seuraavalta vuodelta mielenkiintoisia yhteistyöprojekteja ja avointa keskustelua sekä yhdessä tekemistä sote-uudistuksen eteenpäin viemiseksi.

 

Hyvää SOTE-vuotta 2015!

 

Petra Kokko

toimialajohtaja, Hyvinvointi- ja ICT-palvelut

 

 

 

 

 

Rainbow.jpg