Seuraa uutisvirtaamme ja lue tuoreimmat julkaisumme

Kunnan tukipalvelut kuntoon ennen sote-muutosta

18.2.2015 10:51

Sote-reformi ravistelee nykyistä tapaa järjestää ja tuottaa kunnallisia palveluita. Vaikutukset eivät koske ainoastaan sosiaali- ja terveydenhuoltoa, vaan myös tukipalveluita.

Tulevalla muutoksella on jo nyt ollut yhteiskuntamme kantokyvyn kannalta myönteisiä ulkoisvaikutuksia. Päätöksentekijöiden mielissä ovat päällimmäisinä nyt asiat, joihin itse voidaan aidosti vaikuttaa. Useimmat kuntajohtajat ovatkin oivaltaneet, että tukipalveluiden ja niitä tuottavan koneiston on oltava iskussa, kun sote-muutos alkaa toteutua.

Monet tukipalvelutoiminnot ovat tukena sote-palveluita tuotettaessa: mukana on puhtaanapitoa, ruokahuoltoa, kiinteistönhoitoa sekä erilaisia hallinnon töitä. Ja kun jossain vaiheessa sote-tuotantoalueet ryhtyvät miettimään tukipalvelukoneiston tuottajia, voi tarjoajien välille syntyä aito kilpailutilanne. Tuottajaksi todennäköisesti valikoituu se, joka kykenee tarjoamaan palvelun kustannustehokkaasti ja laadukkaasti. Mikäli kunnan oma tukipalvelukoneisto ei pärjää mahdollisessa kilpailutilanteessa, voi edessä olla nopea tuotannon supistaminen.

Herätyskello on pärähtänyt. Monissa kunnanhallituksissa ja -valtuustoissa mietitään rohkeita ja uusia keinoja. Useat kunnat ovat lähteneet tarkastelemaan nykyisiä tukipalveluresursseja yli organisaatiorajojen. Tehtäviä on järjestelty uudelleen ja sijaispooleissa on eri toimialojen ja tytäryhtiöiden työntekijöitä. Eläköitymisestä on tehty suunnitelmallista, mutta myös vaihtoehtoiset tuotantotavat ovat avoimesti pöydällä.

Kunnissa onkin nyt uskallettava keskittyä siihen, missä ollaan hyviä ja tehokkaita. Sellaiset toimet ja palvelut mitkä itse tuotetaan tehottomasti, voi hoitaa sopimuksin joku toinen.

Tulevaisuudessa koko kuntakonsernin talous- ja tuloskunto ratkaisee. Tämä on näkynyt myös siinä, että panostukset sisäiseen kustannuslaskentaan ovat kasvaneet. Viimeistään nyt täytyy tietää, mihin niukat resurssit virtaavat, ja mitä tuotoksia niillä saadaan vastineeksi.

Kimmo Haapasalo, projektijohtaja