Seuraa uutisvirtaamme ja lue tuoreimmat julkaisumme

Konsernijohtamista nyt!

16.3.2015 15:25

Valtakunnalliset uudistukset ja kuntien omat palveluiden järjestämis- ja tuottamisratkaisut muovaavat kuntaorganisaatiota yhä konsernimaisempaan suuntaan. Uuden kuntalain mukaiset omistajapolitiikan ja -ohjauksen velvoitteet alleviivaavat kunnan poliittisen ja ammatillisen johtamisen vastuita. Ne myös lisäävät konsernijohdon vastuuta omistajaohjauksen toteutuksessa.

Tytär- ja osakkuusyhteisöjen ohjauksessa keskustellaan jatkuvasti siitä, mitä osakeyhtiölaki estää ja mitä kuntalaki mahdollistaa. Tytäryhtiöissä toimitaan osakeyhtiölain mukaan, mutta myös kunta on omistaja siinä missä muutkin. Kun yhtiön toimintaa ohjataan omistajan asettamien tavoitteiden mukaisesti, omistajalla on käytössään lakien sallimat keinot hallituksen vaihtamisesta alkaen. Lainsäädännön jäykkyyden sijaan voitaisiinkin puhua enemmän johtajuuden kehittämisestä ja roolien selkeyttämisestä.

Kunnissa on lisääntymässä konserniyhteisöjen ryhmittely muun muassa niiden strategisuuden ja taloudellisten riskien suuruuden näkökulmasta. Konserniohjauksessa keskeinen kriteeri onkin vuorovaikutus eri osapuolten välillä. Kunnan ja tytäryhteisöjen etu on, että konsernin eri yhteisöjen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ovat selkeät ja että kaikki osapuolet ymmärtävät ne samalla tavalla.

Uudistunut kuntalaki lisää painetta kasvattaa tytär- ja osakkuusyhteisöjen hallitusten jäsenten pätevyyttä ja kehittää hallitusjäsenten nimityskäytäntöjä. Hallitusten jäseniltä edellytettävä "riittävän kollektiivinen asiantuntemus" on vaikea todentaa, mutta säännös ohjaa kyllä oikealle kehityspolulle. Jatkossakin tytäryhteisöjen hallituksissa tarvitaan vahvaa omistajakunnan perustarkoituksen ymmärrystä ja poliittista johtajakokemusta.

Uusi kuntalaki mahdollistaa ja tukee kuntakonsernin johtamisen vaikuttavuutta. Kuntaliittokonserni laatii omistaja- ja konserniohjauksesta suosituksen, joka laajentaa, konkretisoi ja täsmentää lain hengen mukaisesti kunnan toiminnan johtamisen ja ohjauksen kehittämistä. Suurin mahdollistaja ovat silti kunnat, jotka ohjeistuksillaan, päätöksillään sekä erityisesti poliittisen ja ammatillisen johtamisen osaamisella ratkaisevat, miten konsernijohtamista toteutetaan. Tätä muutosta olemme konsultoinnilla tukemassa muun muassa USO3-verkostohankkeessa yhteistyössä kuntien kanssa.

Anssi Hietaharju, johtava konsultti 
Anni Antila, johtava konsultti 
FCG Konsultointi Oy