Seuraa uutisvirtaamme ja lue tuoreimmat julkaisumme

Millaista kehittämiskulttuuria edustat?

14.4.2015 15:30

Suomalainen koulujärjestelmä ja sen toimintatavat ovat nousseet kehittämisen kohteeksi viime vuoden aikana. PISA-tulosten heikkeneminen säikäytti suomalaiset pahan kerran. Ministeriö polkaisi käyntiin Tulevaisuuden peruskoulu -hankkeen, jonka myötä käynnistyi muun muassa Opetushallituksen laaja kehittämiskouluverkosto, jossa on mukana 177 peruskoulua 38 kunnasta. Sitrassa on käynnissä Uusi koulutus -foorumi, jossa keskustellaan ja pohditaan sitä, mihin suomalaisen koulutuksen vahvuudet tulevaisuudessa perustuvat. Foorumin puitteissa on järjestetty avoin ideakuulutus, jonka avulla on etsitty uuteen koulutukseen liittyviä kokeiluja.

Me FCG:llä käynnistimme kuntien kanssa yhteistyössä Nova Schola Finlandia -verkoston, jonka tavoitteena on kuvata sitä, millaista on moderni koulurakentaminen ja uusi opetussuunnitelma (OPS2016) yhteen sovitettuna?

Erään asiakasprojektini puitteissa olen tavannut rehtoreita useilta eri kouluasteilta. Heiltä olen usein kuullut, kuinka kaiken paniikkivouhkaamisen takaa voidaan todeta, että kouluissa asiat on suhteellisen hyvin.  Muutoksen tarve on oleellinen ja se liittyy opettajuuden ja oppimisen muutokseen sekä digitalisaatioon.

On totta, etteivät kaikki opettajat ole tasalaatuisia innovaattori-kehittäjiä, mutta usein koulusta löytyy tarvittava määrä innostuneita opettajia, jotka ovat kiinnostuneita oman työnsä kehittämisestä ja tätä kautta säteilevät uudistumista koko kouluun. Tuttu kuvio varmasti myös muissa työpaikoissa.

Näiden opettajien tukeminen ja kehittämismyönteisyyden vaaliminen päivittäisessä johtamisessa on tärkeää kehittämismotivaation säilyttämiseksi.
 
Myös meidän muiden kehittämisasenne vaatii kehittämistä ja tietoa. Rehtoreilta kuulee usein kuinka hallinnon puolella toivotaan palveluiden ja toiminnan kehittämistä, mutta seuraavassa lauseessa todetaan, kunhan ette vaan MOKAA mitään. Tässä ajatusmallissa piilee syy-yhteys siihen miksi kehittäminen maassamme on niin hankalaa toimialasta riippumatta.
 
Tästä syystä toivoisin, että myös kunnissa pohdittaisiin tosissaan, millaisessa kehittämis- ja kokeilukulttuurissa olemme ja mihin olemme valmiita. Tähän työhön voi orientoitua helposti katsomalla Kokeilukulttuuri-videon (Sitra, 2012) http://urly.fi/pif. Videon aikana voi sopivasti miettiä millaista kehittämiskulttuuria itse edustaa ja edistää esimerkiksi tämän viikon aikana?
 
Taina Ketola
johtava konsultti
johdon ja palvelujen konsultointi, palvelut ja hallinto