Seuraa uutisvirtaamme ja lue tuoreimmat julkaisumme

Kansallinen DRG-keskus: valmiina muutoksiin!

22.6.2015 11:00

Kevään aikana on ollut mielenkiintoista seurata eduskuntavaalikeskusteluja, odotella tuloksia ja erityisesti hallitusohjelman linjauksia sotea koskien. Nyt, kun hallitusohjelma on julkaistu, lisätiedot kiinnostavat, koska päätökset sote-uudistuksesta vaikuttavat vahvasti meidän työkentällämme.

NordDRG on erikoissairaanhoidon potilasluokittelujärjestelmä, jonka omistaa Kuntaliitto yhdessä muiden Pohjoismaiden kanssa. Järjestelmän kehittämisestä ja ylläpidosta vastaa pohjoismainen yhdistys Nordic Casemix Centre, Suomessa kansallisesta kehittämisestä vastaa Kansallinen DRG-keskus.

 

NordDRG:n perusajatuksen ja logiikan pohjalta on Suomessa kehitetty perusterveydenhuoltoon vastaava potilasluokittelujärjestelmä pDRG. Järjestelmät ovat keskenään yhteensopivia: muuttuvassa sotessa onkin ratkaisevaa käyttää järjestelmiä, joiden avulla voidaan tarkastella ja raportoida potilaiden hoitoketjuja perusterveydenhuollosta erikoissairaanhoitoon.

 

Potilasryhmittelylle on tilausta, sillä yhtenäinen, terveysongelmiin pohjautuva potilasryhmittely ja tuotteistus tukevat laadun ja vaikuttavuuden seurannassa tarvittavan tiedon tuottamista.

 

FCG Konsultoinnissa toimiva Kansallinen DRG-keskus on kansallinen osaamiskeskus, jossa työskentelee moniammatillinen tekijäkunta. Kansallisen DRG-keskuksen työtä ohjaa DRG-johtoryhmä, jossa ovat edustettuina sairaanhoitopiirit, THL ja Nordic Casemix Centre.

 

Kansallisessa DRG-keskuksessa on käynnissä useita kehittämistyöryhmiä - ehkä tärkeimpänä tällä hetkellä avohoidon ryhmittelyn kehittäminen, toki psykiatrian ja kuntoutuksen kehittämistyössä on myös samankaltaiset tavoitteet. Avohoidon ryhmittelyn kehittämistyöryhmässä on edustus sairaanhoitopiirien lisäksi myös kunnista. Tavoitteena on löytää yhdessä hyvä yhteinen malli potilaan koko hoitoketjun kuvaamiseen.

 

Edessämme on mielenkiintoinen työrupeama. Me täällä Kansallisessa DRG-keskuksessa olemme jo ryhtyneet työhön, jotta voimme vastata hyvinkin erilaisiin haasteisiin.

 

Minna-Liisa Sjöblom
erityisasiantuntija
FCG Konsultointi