Seuraa uutisvirtaamme ja lue tuoreimmat julkaisumme

Tiedän paikan armahan…

16.9.2015 16:00

 

Koti. Miten paljon tunteita tuo pieni sana meissä herättääkään… Kotiin on ihana palata työpäivän jälkeen, kotona ovat ne kaikista rakkaimmat, kotiin liittyy niin paljon muistoja. There’s no place like home…

Tänä päivänä ihmiset elävät yhä vanhemmiksi ja yhä useampi ikäihminen asuu elämänsä loppuun saakka omassa kodissaan. Myös valtakunnalliset palvelurakennesuositukset ohjaavat tähän. Niiden mukaan 75 vuotta täyttäneistä henkilöistä yli 90 prosentin tulisi asua omassa kodissaan itsenäisesti. Suunta on toki oikea ja varmasti suurin osa ihmisistä haluaakin asua kotona niin pitkään kuin mahdollista.

Ihmisen ikääntyessä erilaiset sairaudet tai muut tekijät saattavat kuitenkin vaikeuttaa kotona selviytymistä, etenkin jos kyseessä on yksin asuva henkilö. Kun erilaisia ikäihmisten asumiseen liittyviä päätöksiä tehdään, meillä kaikilla sosiaali- ja terveydenhuoltosektorilla työskentelevillä henkilöillä pitäisi olla yksi yhteinen tavoite; asumiseen liittyvät päätökset tulisi aina tehdä ja mahdolliset palvelut myöntää henkilön todellisen toimintakyvyn ja siinä mahdollisesti ilmenevien vajavuuksien perusteella. Jotta tähän tavoitteeseen päästään, on tehtävien päätöksien perustuttava selkeisiin, mitattaviin, ja kaikille yhtenäisiin kriteereihin.

RAVA™ on 65 vuotta täyttäneille henkilöille tarkoitettu toimintakyvyn ja avun tarpeen arvioimiseen käytettävä mittari. RAVA™-mittarin avulla voidaan arvioida, kuinka paljon apua henkilö tarvitsee jokapäiväisissä toiminnoissa ja sitä voidaan käyttää apuvälineenä, kun arvioidaan hänelle soveltuvinta asumismuotoa. Joskus tilanne on se, että edes kattavan kotihoidon turvin ei kotona ole enää turvallista asua, ja tuolloin voi eteen tulla muutto esimerkiksi palvelutaloon.

On hyvä muistaa, että palvelutalosta tulee tällöin henkilön koti ja erilaisiin kodinomaisuutta korostaviin elementteihin pitäisikin panostaa. Omat henkilökohtaiset esineet tai esimerkiksi huonekalut tuovat turvaa ja ylläpitävät muistoja, niiden avulla luodaan asiakkaalle oma koti. Koti kun on paljon enemmän kuin vain neljä seinää ja katto. Kuten laulussakin sanotaan ”…joss’ on olo onnekas, elo tyyni suojakas.”

Lotta Sokka
erityisasiantuntija, RAVA™-tuotevastaava
FCG Konsultointi
www.ravamittari.fi