Seuraa uutisvirtaamme ja lue tuoreimmat julkaisumme

Alueelliset sote-ratkaisut – kansallisin standardein!

28.4.2016 12:00

Sote-uudistus tulee mylläämään maista, mannuista ja kunnista maakuntia rohkealla tavalla. Me alalla toimivat olemme jo pitkään haaveilleet Strömsö-sote-piiristä, jossa eri tuottajat ja muut toimijat eivät lankea osaoptimoinnin houkuttelevaan ansaan vaan tarjoavat yhden luukun ja vastuunkantajan periaatteella parasta ja kustannustehokasta kokonaispalvelua.

Jotta tietää mihin suuntaan lähtee, on tiedettävä missä on.

Uudistuksen valmistelua varten kannattaakin avata silmänsä ja lähteä jo nyt tarkastelemaan alueellista palvelukokonaisuutta. Sitä voi tutkailla yli organisaatiorajojen, vaikka alueella ei vielä ole alueellista kuntayhtymää, joka vastaa koko alueen erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuolloin palveluista sekä sosiaalipalveluista, jos käytössä on johtamista kokonaisuuden järjestämisnäkökulmasta tukeva tietojärjestelmäratkaisu.

Selvitykset ja tutkimukset päänavaajina

Erilaiset paikalliset ja verkostohankkeina toteutetut selvitykset ja tutkimukset ovat toimineet ja toimivat jatkossakin eturintaman päänavaajina. Näissä yleensä kertaluontoisissa projekteissa on tyypillisesti poimittu tiedot ajallisesti rajatusti, teknisesti ja lupakäytännön kannalta kertaluontoisena työnä, jonka toistettavuus ei ole mahdollista tai voi olla kustannustehotonta ja hidasta.

Selvitykset ja hankkeet ovat jo kuitenkin antaneet mittaamattoman arvokasta tietoa sote-prosessien toiminnasta ja erilaisten hoitoprosessien tai palveluketjujen (episodien) kokonaiskustannuksista. Ne ovat avanneet tietä sen kirkastamiseksi, mitä toimintoja pitäisi seurata ja mistä tuottaa tietoa johtamisen tueksi rutiinituotannossa. FCG:llä on tehty lukuisia hankkeita ja useita on vielä menossa ja tulossa tässä kärkijoukossa.

Sote-tietovarasto-hunajapurkki houkuttelee…

Kansallisella tasolla kattavan, avoimen, koostetun, tietoturvallisen ja yhtenäisen sote-tietovarasto-hunajapurkin ympärillä pörrää tietysti paljon toimijoita. Kaikille on ilmeistä, kuinka arvokkaasta tietovarannosta kattavasti toteutettuna on kyse.

Tämä keskitetty tiedonkeruu, varastointi, jakelu ja siihen liittyvä määrittely- ja lainsäädäntötyö on nyt hyvässä vauhdissa: kestää kuitenkin vielä pitkään ennen kuin määrittelyvaihe on ohi ja päästään myös toteuttamaan tarvittavia ICT-ratkaisuja. Rinnalla kirittävät myös muut avointen rajapintojen ja tiedon vapaaseen liikkuvuuteen tähtäävät hankkeet ja toimijat. FCG on keskeisesti mukana tässäkin kansallisessa määrittelytyössä.

Alueelliset ratkaisut tukevat kansallisen tason tarpeita

Jotta tiedolla johtamisen hedelmistä voitaisiin nauttia eri tasoilla jo sote-valmisteluvaiheessa ja olla täydessä tuotannon iskuvalmiudessa rakettien paukahdellessa 1.1.2019, on toimittava nyt!

Erillisten rajattujen ja kertaluontoisten selvityshankkeiden ja kansallisen tason ratkaisujen rinnalle tarvitaan ketteriä alueellisia ratkaisuja ja tietojärjestelmiä. Alueelliset koostavat ratkaisut tarjoavat nykyisille ja tuleville alueellisesta työnjaosta vastaaville tai sitä suunnitteleville järjestäjille arvokasta tietoa palveluprosessien ja työnjaon toteutumisesta rikastettuna kustannus- ja laatutiedoin.

Kansalliset standardit ja tietojärjestelmien tuotteistus jarruttavat hajaannusta

Jotta tietojärjestelmät eivät lisää sote-kentän teknistä ja sisällöllistä hajaannusta, ne on perustettava kansallisiin standardeihin. Meillä FCG:llä on käytössämme sote-tuotteistuksia ja -luokituksia, joiden soveltuvuus voidaan todentaa ja saada niistä jo nyt hyötyä alueellisen järjestelmän valmisteluun.

Tietojärjestelmämielessä juuri nyt on mahdollista irtautua räätälöidyistä erillishankkeista ja katsoa tuotteistettujen alueellisten järjestelmien suuntaan, kuten FCG:n tarjoamaan tuotteistettuun ratkaisuun. Tämä mahdollistaa nopeat liikkeellelähdöt ja laajan olemassa olevan osaamisen hyödyntämisen.

Ensimmäiset mukana olijat saavat hyödyn pisimmältä ajalta ja paremmat mahdollisuudet vaikuttaa tuotteistettujen ratkaisujen ja sisältöön.  Hyvin tuotteistettu ratkaisu on joustava ja mahdollistaa myös paikallisiin tarpeisiin mukautumisen.

Alueellisilla järjestelmillä on täten paikkansa myös jatkossa täydentämään keskitettyjä ratkaisuja.

Tieto on valtaa ja valtaa tarvitaan muutoksien tekoon. Kuten visionääri, Kuntaliiton erityisasiantuntija Eero Linnakko Ecomed-ohjelmistoesitteessä jo viime vuosituhannella kiteytti: ”Johtajan on lähestyttävä ongelmaa kuten lääkärin – diagnoosin kautta.”

Hyvää kesän odotusta toivottaen,
Jussi Järveläinen
tuotekehitysjohtaja,
FCG Ecomed-ratkaisut –toimiala