Seuraa uutisvirtaamme ja lue tuoreimmat julkaisumme

Leijona karjaisee: missä on yhtenäinen projektikulttuurinne?

3.11.2016 10:30

Kuntien toimintaympäristö on muutoksessa. Tietoa muutoksista on kyllä, mutta samoin epätietoisuutta siitä, miten uudistukset vaikuttavat tulevaisuuden kuntaan. Epätietoinen tilanne johtaa helposti vain nykytilan sietämiseen, jolloin muutostarpeet jäävät huomiotta. Tällöin ei ehditä paneutua oman kunnan väestön, talouden, elinkeinoelämän ja palvelujärjestelmän kestokyvyn puutteisiin.

Mistä sitten löytyvät valmiudet johtaa tätä kaikkea?

Miten varmistamme, että kehitystoimintaa johdetaan systemaattisesti?

Kuntia kehitetään entistä enemmän projekteissa ja projektien avulla. Jotta strategiset hankkeet ja muut tärkeät projektit voidaan toteuttaa systemaattisesti ja tehokkaasti, yhtenäinen tapa johtaa projekteja ja kehittää projektikulttuuria on kunnille tärkeää. Yhteinen tapa toimia edistää strategioiden toteutumista ja tukee kuntien elinvoiman ja hyvinvoinnin edistymistä projektitoiminnan kautta.

Suurimmalla osalla kunnista ei ole lainkaan yhtenäistä projektijohtamisen tapaa. Projekteja johdetaan hyvin monin tavoin, eikä juuri kukaan tiedä, mitä kaikkia projekteja kunnassa on meneillään ja miten paljon ne imevät resursseja.

Kehittämistoiminta eli juuri projektityöskentely on tulevaisuudessa entistä verkostoituneempaa. Myös laajempien yhteistyö- ja projektikumppanuuksien merkitys kasvaa. Tässä tilanteessa tarvitaankin uudenlaisia yhteisiä kehittämisrakenteita ja toimintatapoja.

Tehokkuutta kunta-alan projektien johtamiseen

Tukeeko projektitoimintanne kuntanne johtamista, kehittämistä ja menestymistä tulevissa muutoksissa? Ovatko ne tiukassa strategisessa ohjauksessa merkityksensä ja resurssien kulutuksensa perusteella? >> Tee tästä projektijohtamisen kypsyystesti!

Tässä kohdin kuvaan tassuttelee Leijona, tarkemmin sanottuna kuntakentän käyttöön tarkoitettu Leijona-projektimalli. Se mahdollistaa yksittäisten projektien ja organisaation koko projektikokonaisuuden, projektisalkun tehokkaan strategialähtöisen johtamisen.

Leijona-projektimalli vahvistaa kehittämisen ja projektitoiminnan päätöksenteon systemaattisuutta ja läpinäkyvyyttä, tehostaa resurssien käyttöä sekä varmistaa oikeat ja riittävät resurssit kuhunkin projektiin. Se antaa tuen riskien kokonaisvaltaiseen hallintaan ja parantaa muutosten hallintakykyä nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä.

Johda Leijona-projektimallilla kuntasi tulevaisuuden menestyjiin!
www.fcg.fi/leijonamalli

Anne Haapanen
johtava konsultti, johdon konsultointi

 

 

Leijona.png