Seuraa uutisvirtaamme ja lue tuoreimmat julkaisumme

Hengissä säilyminen vai kehittyvä uusi kunta?

22.2.2017 09:15

Parasta aikaa useat kunnat ovat arvioimassa strategian toteumista ja ovat käynnistäneet keskustelun tulevista strategisista tavoitteista. Varautuminen kuntien roolin muutokseen kannattaa, sillä se varmistaa uuden valtuustokauden sujuvan käynnistymisen.

Uusi Kuntalaki velvoittaa valtuustoa

Uusi kuntalaki korostaa strategisen johtamisen tärkeyttä – edellytyksenä on, että jokaisella kunnalla on vähintään kerran valtuustokaudessa arvioitu kuntastrategia. Kuntastrategiassa valtuuston tulee ottaa huomioon ja linjata tavoitteita palvelujen järjestämiselle, elinvoiman kehittämiselle, henkilöstöpolitiikalle, asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien toteutumiselle, omistajapolitiikalle ja hyvinvoinnin edistämiselle. Lain vaatimukset täyttyvät minimissään edellisen listan mukaisella sisällysluettelolla ja nipulla ranskalaisia viivoja. Tulevaisuuden ennakoinnin unohtaminen säästää toki aikaa, mutta yhteistä keskustelua vaikutuksista ja mahdollisuuksista ei kannata jättää käyttämättä. Valmistautumisessa tulevaan vaaditaan juuri oman kunnan toimintaympäristöön ja tavoitteisiin soveltuvat näkemykset ja toimenpiteet. Millä keinoin meidän kuntamme jatkossa menestyy ja mihin meidän kannattaa panostaa?

Paikallishallintomme on historian suurimman muutoksen edessä

Kuntien muuttuva toimintaympäristö, talouden kiristyminen sekä maakunta- ja sote-uudistus vaikuttavat voimakkaasti kunnan rooliin tulevaisuudessa. Uudistuksen jälkeen kuntien vastuulle jäävien tehtävien hoitaminen, hyvinvoinnin edistäminen ja elinvoiman kehittäminen, edellyttävät yhteistä pohdintaa sekä siihen pohjautuvaa toimintasuunnitelmaa. Samalla kun kuntalaisten tarpeet muuttuvat, pitäisi myös kunnan muuttua. Kaikkea ei kunnan kannatta tehdä itse, vaan jotkin asiat voivat hoitua kumppanuuksien kautta sujuvammin, laadukkaammin ja jopa taloudellisemmin. Millaisella aikataululla on syytä edetä ja mitä onnistumiseen vaaditaan? Kaikkiin kysymyksiin ei saada välttämättä oikeita vastauksia, mutta kokeilemalla ja virheitäkin hyväksymällä päästään eteenpäin. Suuntaa tulee tarkentaa matkan aikana vuosittain. Parhaimmillaan strategiatyö on aktiivista vuoropuhelua ja vaikuttamista. Se on kuntalaisten ja kunnan yhteisöjen, työntekijöiden ja luottamushenkilöiden yhteinen matka tulevaisuuden yhdessä tekemiselle.

Taloussuunnittelu pohjautuu strategiaan

Talouden liikkumavara ja kuntatalouden tasapainottamispyrkimykset ja -keinot ovat kuntastrategiassa hyvä keskustella läpi. Strategia on kunnan johtamisen väline, johon jokavuotisen talous- ja toimintasuunnitelman tulee pohjautua. Taloussuunnittelussa strategian painopisteitä ja niistä johdettuja tavoitteita, sekä toimenpiteitä seurataan ja tarvittaessa hienosäädetään. Strategiaa tehdessä tavoitteita voi arvottaa resurssien rajallisuuden näkökulmasta, jotta strategiasta ei tulisi ehtymätön toiveiden tynnyri.

Strategian tulee ohjata kunnan toimintaa

Kunnan toiminta käsittää kuntakonsernin palveluiden, tehtävien, omistuksien ja yhteistoiminnan lisäksi markkinoilla ja kolmannen sektorin kautta tapahtuvaa sopimuksellista tai väljempää kumppanuushenkistä yhteistyötä. Nykyajan kunta liikkuu joustavasti eri verkostoissa ja hallitsee edunvalvonnan ja vaikuttamisen muuttuvissakin toimintaympäristöissä.

Strategia vaatii ennakointia, yhdessä keskusteltuja tavoitteita ja niistä johdettuja toimenpiteitä. Onko teidän kuntanne tavoite kehittyä muuttuvassa toimintaympäristössä, vai säilyä hengissä?

Kimmo Haapasalo
projektijohtaja
Johdon konsultointi