Seuraa uutisvirtaamme ja lue tuoreimmat julkaisumme

Sote-uudistus: mikä mahdollisuus?

9.3.2017 10:45

Olen viime kuukausina seurannut läheltä sosiaali- ja terveyspalvelujen organisaatioiden toimintaa oman omaisen sairastaessa. Erityisen vaikeaa on ollut tietää, kenen puoleen monisairaan ihmisen kulloinkin pitäisi kääntyä ongelmien pahentuessa, miten tuon asiantuntijan löytää ja miten hänen puheilleen pääsee.

Olemme nyt keskellä tapahtumaketjua, jota kutsutaan sote-uudistukseksi. Sen perimmäisenä tavoitteena on, että ihmiset eri puolilla Suomea saisivat tarvitsemansa avun heille parhaiten soveltuvalta asiantuntijalta, oikeaan aikaan ja ilman turhia – ainakaan organisaatioista ja niiden välisistä rajoista - johtuvia viivytyksiä. Tästä tarpeesta ja tavoitteesta kaikki ovat ihailtavan yksimielisiä.

Suurimmat muutokset tapahtuvat alueilla

Yksimielisyys on kuitenkin haihtunut, kun keskustelu on edennyt siihen, miten tavoitteeseen päästään. Valtakunnan tasolla keskusteluissa on päädytty hallintohimmeleihin, säästömiljardeihin, valinnanvapauden aiheuttamaan kermankuorintaan ja kapitaatiopohjaisen rahoituksen mahdottomiin haasteisiin.

Nämä tärkeät seikat pitää ratkaista hyvin mutta vaikuttavimmat muutokset tehdään kuitenkin alueellisesti ja paikallisesti. Siellä, missä asiakaan saamat palvelut toteutuvat tai eivät toteudu.

Asiakas saa asiantuntevaa apua silloin, kun sitä antaa asiansa osaava henkilökunta. Alan ammattilaisten tiedetään tutkitusti olevan työhönsä sitoutuneita mutta heidän kuulee toistuvasti valittavan resurssien vähyyttä, huonoa johtamista, byrokraattisia esteitä. Ammattilainen ei voi tehdä työtään hyvin, jos hänellä ei ole siihen keinoja ja riittäviä resursseja – ovat ne sitten aikaa, rahaa tai hoitopaikkoja. Tämä on näkynyt myös omaiseni kohdalla.

Suurin haaste on sittenkin palveluiden järjestäminen

Hallinnon uusien rakenteiden, rahoitusmallien, resurssien kohdentamisen ja toiminnan johtamisen haasteet ovat juuri tässä: mahdollisuudessa järjestää palvelut siten, että asiakkaan kulloinkin kohtaava henkilö voi antaa parhaansa. Ja jos ei itse pysty auttamaan, voi ohjata asiakkaan eteenpäin. Siis: auttaa muutoinkin kuin vain kehottamalla tarvittaessa ottamaan uudelleen yhteyttä.

Johtamisen ja suunnittelun saralla sosiaali- ja terveydenhuollossa löytyy myös rautaisia ammattilaisia. Monet heistä odottavat juuri nyt, että saisivat valtakunnallisia linjauksia siitä, miten uudistuksessa edetään. Toivottavasti nämä linjaukset tulevat johtamaan kohti alkuperäistä tavoitetta.

Tarvitaan päätöksiö ja hyviä työkaluja

Alueellisten ja paikallisten toiminnan muutosten tueksi tarvitaan valtakunnallisten päätösten lisäksi myös työkaluja, kuten helposti luettavaa ja sovellettavaa tietoa siitä, ketä asiakkaat ovat ja mitkä ovat heidän palvelutarpeensa sekä mitä resursseja tarvitaan ja miten ne suunnataan.

Näihin kysymyksiin me FCG:ssä tuotamme vastauksia. Niiden ympärille olemme kehittäneet asiantuntijuuttamme, tehneet luokitustuotteita, hioneet kustannuslaskentamalleja ja rakentaneet tietojärjestelmiä. Näin me omalta osaltamme voimme auttaa sotea uuteen uskoon laittavia toimijoita. Teemme työtä sen eteen, että uudistus pääsisi tavoitteeseensa.

Omaiseni tilannetta seuratessani olen havainnut, että haasteita riittää meille kaikille. Tehdään yhdessä työtä sen eteen, että meillä tulevaisuudessa on toimiva ja tehokas sosiaali- ja terveydenhuolto – sellainen, jossa asiakas saa tarvitsemansa avun ja ammattilainen voi olla tekemästään työstä ylpeä.

 

Anne Puumalainen
erityisasiantuntija
EPR-potilasluokittelu- ja tuotteistusjärjestelmä