Seuraa uutisvirtaamme ja lue tuoreimmat julkaisumme

Kunnissa työstetään strategioita: tässä luettavaa laiturinnokkaan

9.6.2017 10:01

Konsultin työssä kirjojen ja muiden materiaalien lukeminen on oleellinen osa ammattitaidon ylläpitämistä. Varsinkin strategiakonsultin työssä valinnanvaikeus on melkoinen, sillä aihepiiristä julkaistaan uusia tekstejä päivittäin.

Strategiapohdinnat ovat nyt ajankohtaisia monissa kuntaorganisaatioissa, jotka valmistautuvat  uusimaan strategiansa valtuustokauden vaihduttua ja uusien päättäjien kuopiessa jo maata. Kymmeniä strategiaoppaita lukeneena uskallan suositella strategiatyön virikkeeksi ja vaikkapa kesälukemiseksi Richard Rumeltin business klassikkoa Good strategy, bad strategy. The difference and why it matters (2012). Luin sen aikoinaan julkistamisen hetkellä, mutta olen pitänyt kirjan sittemmin lähellä ydinkohtien kertaamiseksi tarvittaessa.

Huono strategia: haluttomuutta sopeutua, yhteisen tavoitteen unohtamista


Mikä on Rumeltin viesti? Monista hyvän ja huonon strategian ominaisuuksista, joita Rumelt käy läpi kolmensadan sivun verran, itselleni tärkeimmäksi nousi esiin pohdinta inertian ja entropian ilmiöistä.  Niitä ei Rumeltin mukaan käsitellä strategiaprosesseissa riittävästi. Inertialla tarkoitetaan massan hitautta, organisaation haluttomuutta ja kyvyttömyyttä sopeutua ympäristön muutoksiin, taipumusta jatkaa entisellään, mikä on haitallinen ominaisuus erityisesti voimakkaan muutoksen aikoina. Entropialla tarkoitetaan puolestaan organisaation hajaantumista yksilöllisiin intresseihin, organisaation yhteisen perustehtävän pilkkoutumista osatavoitteisiin kunkin omien mielihalujen mukaisesti – yhteisestä hyvästä välittämättä. Ilmiö signaloi heikkoa johtajuutta ja organisaation sisäistä kilpailevaa johtajuutta, mikä on tuhoisaa jopa seesteisinä aikoina.


Kapseloitunut kokemus suurennuslasin alle

Entropiasta kärsivää organisaatiota voi verrata vanhaan taideteokseen. Aikanaan loistava maalaus pikkuhiljaa harmaantuu, viivat hämärtyvät ja teoksen tarkoitus sumenee, ellei konservaattorin anneta työstää teosta säännöllisesti. Mielikuvasta käy myös siistillä omakotitaloalueella sijaitseva, hoitamaton kiinteistö, jonka nurmikko on leikkaamatta ja palkeenkielet pintamaalissa paljastavat hiljaa hiipivän rappion ja epäjärjestyksen. Inertian ja entropian käsittelemiseksi pitäisi tarkastella rohkeasti organisaation rutiineja, talon tapoja ja ajattelumalleja, ”kapseloitunutta kokemusta” sekä hyvin tulosta juuri tällä hetkellä tuottavia lypsylehmiä. Muutoskyvyn löytämiseksi ja yhteisen fokuksen palauttamiseksi saattaa olla tarpeen esimerkiksi siirtää lauman johtajia, alfayksilöitä, pois keskeisistä positioista, yksinkertaistaa hallinnollisia rutiineja, poistaa turhia prosesseja ja osittaa isot tulosyksiköt läpinäkyvimmiksi yksiköiksi.


Onnistunut strategiaprosessi johtaa konkretiaan


Entropia ja inertia ovat tuttuja organisaation sisäisiä ilmiöitä molemmat ja strategiatyössä aivan keskeisiä teemoja. Strategiallahan yleensä tavoitellaan yhteisten tavoitteiden ja toimintatapojen tunnistamista ja niistä sopimista, entropian hallintaa, sekä muutoksia nykyiseen toimintalinjaan ja uudistumiskykyä eli inertian hyhmästä ylös nousemista.

Miksi kunnollisen analyysin tekeminen ja oman tilanteen tutkiminen sitten on niin vaikeaa? Miksi strategiaprosessi  johtaa helposti faktapohjaisen diagnoosin korvautumiseen sloganeilla ja konkreettisen toimintapolitiikan korvautumiseen pitkillä tavoitelistoilla? Joskus vastaus voi olla yksinkertaisempi, ja ilkeämpi, kuin kuvittelemmekaan. Annetaan Rumeltin vastata omin sanoin:

 ”Bad strategy flourishes because it floats above analysis, logic, and choice, held aloft by the hot hope that one can avoid dealing with these tricky fundamentals and the difficulties of mastering them. Bad strategy is the active avoidance of the hard work of crafting a good strategy.”

Kerätään nyt siis voimia ja tartutaan syksyllä härkää sarvista!


Tekstin kirjoittaja Markku Pyykkölä on toimialajohtaja FCG Johdon konsultoinnissa.

Haluatko jatkaa keskustelua? Ota yhteyttä markku.pyykkola(at)fcg.fi

 


Tutustu FCG Johdon konsultoinnin palveluihin