Seuraa uutisvirtaamme ja lue tuoreimmat julkaisumme

Yhteisöllisiä oppimisympäristöjä kehittämässä

7.8.2017 11:05

Elokuu ja koulujen alku. Viime vuoteen verrattuna koulujen lukuvuoden suunnittelu on paljon rauhallisempaa. Ovathan uudet opetussuunnitelmat jo valtaosin käytössä.

Opetussuunnitelman tavoitteet, sisällöt ja arvioinnin perusteet ovat viime vuoden aikana hiottu kuntoon ja tuleva työvuosi aloitetaan varmemmin ottein. Toiveissa on, että vähitellen aikaa jää opetussuunnitelman yleisempien tavoitteiden pohdintaa, kuten toimintakulttuurin, työtapojen ja oppimisympäristöjen kehittämiseen. Useat opetuksen järjestäjät ovat linjanneet, että näitä asioita tarkastellaan koulukohtaisesti kerran lukuvuodessa lukuvuosisuunnitelmaa laadittaessa. Opetussuunnitelmatyö siis jatkuu.

Käytäväkouluista toiminnallisiin oppimisympäristöihin

Koulujen modernit työtavat ja opetuksen eheyttäminen edellyttävät koulun tiloilta monipuolisuutta ja muunneltavuutta. Opetuksen järjestäjä asettaa toimintakulttuurin tavoitteet, toimintaperiaatteet ja yhteistyön linjaukset. Toimintakulttuuri lisäksi ohjaa tilojen luonteen ja tarpeen määrittelyä sekä tiloille asetettavia erityisvaatimuksia.

Keskeisin kouluihin liittyvä muutos on, että luokan ja luokkatilan merkitys nykyisessä suhteessa vähenee. Oppilas pysynee osana ryhmäänsä, mutta työskentelyssä pyrkimyksenä on siirtyä pysyvistä opetusryhmistä, luokkatiloista ja kalusteratkaisuista joustavaan ryhmittelyyn. 

Muunneltavat tilat ja kalusteratkaisut tukevat opiskelun kohteena olevan oppiaineen sisältöä ja työtapoja ja oppilaan yksilöllistä etenemistä. Nämä käytännön työtapojen ja toiminnan täsmennykset pohditaan koulukohtaisesti.

Kohti yhteisöllistä koulua

Vihdoinkin kouluissa on myös pyrkimyksenä nähdä lapsi ja ympäröivä maailma kokonaisuutena!

Monialaiset oppimiskokonaisuudet ja laaja-alaiseen osaamiseen perustuva oppimiskäsitys haastavat perinteiset oppiainerajat ja aineenopetustilat. Pirstaleisen ja hajautetun massa-ajattelun sijaan opetuksen, tilojen, kalusteiden ja varusteiden tulisi taipua lasten erilaisiin, yksilöllisiin tarpeisiin.

Jokainen lapsi on vahvasti osa yhteisöä ja omalla yksilöllisellä persoonallaan osallistuu yhteisöllisen toiminnan ja tiedon rakentamiseen. Yhteisön raja on häilyvä ja nyt, jos koskaan on se hetki, kun koulujen tulee kurottautua kohti ympäröivää yhteiskuntaa, lapsen omaa kasvuyhteisöä.  Opetussuunnitelma korostaa yksilön ja yhteisön kasvua, oppimista ja vuorovaikutusta ja sitä, että oppimisympäristöt mahdollistavat yhteistyön koulun ulkopuolelle.

Uusien koulujen koulusuunnittelun nouseva trendi onkin yhteisöllisen oppimisympäristön kehittäminen.


Kirjoittaja johtava konsultti FT, KM Raila Oksasella on vuosien kokemus oppimisympäristöjen kehittämisestä ja pedagogisesta suunnittelusta. Haluatko jatkaa keskustelua? Ota yhteyttä raila.oksanen(at)fcg.fi.