Seuraa uutisvirtaamme ja lue tuoreimmat julkaisumme

Olkoon kuuntelemisen taito kanssasi!

18.1.2018 12:17

Kaverini jakoi taannoin Facebookissa kuvan käymästään koulutuksesta. Kuvassa oli valkokankaalle heijastettu lause "Kuinka puhua niin, että toisessa syntyy halu kuunnella ja kuinka kuunnella niin, että toisessa syntyy halu puhua?" Jäin pohtimaan tätä oman työni näkökulmasta. Toimin tiimeissä, joissa on monenlaista toimialarajojen ylittävää osaamista ja kokemusta. Olemme kaikki innostuneita työstämme. Työtoverini ovat mestareita kartoittamaan asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden tarpeita ja kehittämään uusia innovatiivisia toimintatapoja. 

Osaaminen ja into synnyttävät usein muissa halun kuunnella. Kuulluksi tuleminen on voimaannuttava kokemus. Minua se motivoi ja sitouttaa entistä tiukemmin omaan työhöni. Varhaisessa vaiheessa syntynyt yhteinen ymmärrys luo parhaat edellytykset tehokkaalle (yhteis)työlle ja tuo tuloksia. 

Asiakaslähtöisyys edellyttää taitoa ja kärsivällisyyttä kuunnella. Se on tasa-arvoista vaikuttamista, kumppanuutta ja vuoropuhelua, joka tarkoittaa vastapuolen osaamisen arvostamista. Näin luomme yhteistyössä oikeasti uusia palveluprosesseja ja saavutamme yhteiset tavoitteet. 

Pohdintani ei aivan loppunut työelämän ilmiöiden tarkasteluun. Tätä dialogisuutta eli yhteisen ymmärryksen tavoittelua kannattaa kokeilla myös muissa rooleissa: aviopuolisona, vanhempana, sisarena, naapurina, ystävänä jne. Toimintaympäristöstä riippumatta meidän olisi hyvä muistaa kannustaa kanssaihmisiä tuomaan julki näkemyksiään, ajatuksiaan, toiveitaan ja huoliaankin. Näin oma into puhua ei peitä alleen kykyä kuunnella ja nähdä toista. Tätä nimittäisin ihmislähtöisyydeksi.

Pia Fredriksson
Asiantuntija
FCG Konsultointi Oy