Seuraa uutisvirtaamme ja lue tuoreimmat julkaisumme

Miten saisimme paremmin näkyviin moniammatillisen työn sote-organisaatioissa?

4.4.2018 09:45

Potilaan hoitopolkua on mietitty ja hiottu tarkasti esimerkiksi kuntoutumisen näkökulmasta. Eri ammattiryhmät työskentelevät tavoitellen samaa päämäärää eli potilaan kuntoutumista. Organisaation näkökulmasta tämän tulisi tapahtua mahdollisimman tehokkaasti. Parhaimmillaan kaikki onnistuu sovitusti ja prosessin mukaan. Mutta entäpä silloin, kun hoitopolun jokin osa toimii eri kapasiteetilla kuin toinen? Siitä voi seurata kuormituksen lisääntyminen ammattiryhmien välillä. Esimerkiksi jos leikkaussalikapasiteetti lisääntyy, potilaita tulee hoidettavaksi osastoille entistä enemmän ja nopeammalla syklillä. Hoitopolussa tapahtuvien muutosten vaikutusta hoitoketjun vaiheisiin on vaikea ennustaa ja ennakoida.

RAFAELA-hoitoisuusluokittelujärjestelmän avulla voimme tarkastella hoitohenkilökunnan työpanosta ja hoitotyön kuormittavuutta suhteessa osastolle määriteltyyn optimaaliin tasoon. Osasto pystyy reagoimaan kuormitukseen ja tarkastelemaan sitä. Samaa potilasta hoitavien erityistyöntekijäryhmien työn kuormittavuuden taso jää kuitenkin valitettavan usein näkymättömäksi tai saattaa perustua mututietoon. Yksinkertaisimmillaan työkuorman voidaan olettaa lisääntyvän samassa suhteessa kaikilla työntekijäryhmillä, mutta hyödynnetäänkö hoitoisuustietoa moniammatillisesti? Tai tulisiko hoitoisuusluokitteluun lisätä moniammatillinen komponentti, jonka avulla hoitoisuus saataisiin havainnollisesti esiin eri ammattiryhmien näkökulmista?

Johtaminen ja ohjelmistot -liiketoimintaryhmän ylläpitämä hoitoisuusluokittelujärjestelmä (RAFAELA) sekä toimintakyvyn ja avuntarpeen arvioinnin mittarit (FIM, RAVA, TUVA) siirtyvät yhteiseen AIRA-tietopalveluratkaisuun vuoden 2018 aikana. Ratkaisu mahdollistaa hoitoisuus- ja toimintakykytiedon ristiintarkastelun. Mikä olisikaan hyödyllisempää kuin tarkastella potilaan hoitoisuutta ja toimintakykyä samanaikaisesti? Tällöin voimme puhua jo moniammatillisesta tiedon hyödyntämisestä. Jos saamme pakettiin mukaan vielä työaika/suunniteltu työaika -vertailun, olemme jälleen yhden askeleen lähempänä tavoitetta. 

Kun tarjoamme parempia työvälineitä organisaatioiden käyttöön, etenemme kohti moniammatillista tiedon hyödyntämistä. Eri tietolähteiden yhdistelmät eivät kuitenkaan toteudu ilman organisaatioiden päätöksiä, joten haaste on yhteinen meille järjestelmien toimittajille ja niitä käyttäville organisaatioille.

Mikko Jaakonsaari
Erityisasiantuntija
Hyvinvointi ja sote