Seuraa uutisvirtaamme ja lue tuoreimmat julkaisumme

Hikistä tiedonkäsittelyä - tuskaa, valtaa vai molempia?

1.6.2018 13:28

Viime viikkoina on aika ajoin tullut hiki. Sää on ollut kesäisen helteinen ja kuntoilukin maistuu taas valoisien iltojen myötä. Edellä mainitut eivät kuitenkaan ole olleet ainoita syitä. Kollega totesi tässä eräänä päivänä, että on vähän vaikeaa erottaa, tuleeko hiki helteestä vai tietosuoja-asetuksen vaatimien sopimusliitteiden, tietosuojakuvausten ja muun dokumentoinnin parissa työskentelystä. Tieto on lisännyt monien tuskaa ainakin lyhytaikaisesti arvioiden. 

On merkittävää, että tiedosta on puhuttu niin paljon viime aikoina. Tietoa kun voidaan käyttää monella tavalla, myös väärin. Kenellekään ei tämän kevään uutisten valossa liene jäänyt epäselväksi, että tieto luo merkittäviä vallankäytön mahdollisuuksia. Digitaaliset palvelut, sosiaalinen media ja niiden kautta kerättävät tiedot muodostavat valtavan tietomassan, jonka käyttöä nyt pyritään suitsimaan. Hyvä niin, koska yksittäisen ihmisen mahdollisuus vaikuttaa tietojensa käyttöön on ollut olematonta. Uusi sääntely tuo turvaa meille kaikille.

 

Rohkeus katsoa totuutta silmiin

Kun työn keskiössä on tietojen monimuotoinen käsittely ja raportointi, on viime viikkoina ollut pakko pysähtyä pohtimaan tietoa erityisesti sen suojaamisen näkökulmasta. 

Tietosuoja ei kuitenkaan ole ainoa näkökulma tietoon. Tiedon käsittelyssä oleellista on, mihin ja miten kertynyttä tietoa lopulta käytetään. Vai käytetäänkö sitä mihinkään? Mielestäni tiedon väärinkäyttöä on sekin, että sitä ei tarpeen tullen hyödynnetä, vaan se ohitetaan päätöksenteossa. Ei ole riittävää rohkeutta nähdä mahdollisuuksia, sillä toiminta perustuu vanhentuneisiin käsityksiin, toimintatapoihin, luuloon tai pelkkään mielipiteeseen.

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa tieto on ollut paljon esillä. Sen luotettavuus ja käytettävyys ovat keskeistä, kun uusia toimintatapoja rakennetaan. Tukeutuminen tietoon edellyttää osaamista ja rohkeutta katsoa asioita uudella tavalla. Tieto avaa mahdollisuuksia, mutta joskus voi olla kiusaus ummistaa siltä silmänsä.


Turhalla tiedolla ei tee mitään

Tiedon täytyy olla käytettävissä ja käyttökelpoista, jotta siitä on hyötyä. Virheellinen, tarpeeton tieto vain turhauttaa. Sosiaali- ja terveydenhuollossa hyvään johtamiseen tarvittava tieto on aika ajoin ollut kiven alla ja pirstaleista. Järjestelmät eivät ole taipuneet raportointiin, joka olisi tehnyt hajallaan olevasta tiedosta ymmärrettävää ja käytettävää. Lainsäädäntökin on estänyt järkevältä tuntuvia, perusteltuja tapoja käyttää tietoa päätöksenteon tukena.

Toivottavasti uusiutuvassa lainsäädännössä otetaan huomioon tiedon käytettävyys. Tiedon käyttöä kuten muutakin toimintaa ohjaavat arvot ja motivaatio. Kun nämä suuntautuvat ihmisen ja yhteiskunnan hyvään, tietoon tukeutuminen tekee mahdolliseksi oikeat päätökset. 

Meillä Hyvinvointi- ja sote -toimialan asiantuntijoiden työ suuntautuu siihen, miten tieto saadaan tehokkaaseen käyttöön sosiaali- ja terveydenhuollon päätöksenteossa ja johtamisessa. Sen edistämiseksi kannattaa vähän hikoillakin. 


Anne Puumalainen
erityisasiantuntija
FCG