Seuraa uutisvirtaamme ja lue tuoreimmat julkaisumme

FCG kouluttaa - 2020

9.1.2020 12:22: Työntekijöiden hyvinvointi on voimavara sotepuolella

Hyvinvoiva henkilöstö on organisaation tärkein voimavara. Työhyvinvoinnin lisääntyessä työn tuottavuus ja sitoutuminen kasvavat, sairauspoissaolot vähenevät, motivaatio ja ilo lisääntyvät. Ne ovat tärkeitä työssä jaksamisen tekijöitä. Työhyvinvointiin panostaminen tuottaa säästöjä...

2.1.2020 08:08: Kunnallisen osakeyhtiön hallitustyö vaatii monipuolista osaamista

Kuntien mahdollisuus harjoittaa liiketoimintaa ns. omana toimintana on rajallista. Vanhastaan on katsottu, ettei kunnan toimialaan kuulu puhtaasti kaupallisen tai teollisen toiminnan harjoittaminen. Periaatetta vahvistamaan säädettiin kuntalakiin kilpailuneutraliteettisyistä johtuen vuonna 2013 suoranainen velvollisuus yhtiöittää sellainen kunnan toiminta, jota harjoi...