Seuraa uutisvirtaamme ja lue tuoreimmat julkaisumme

Miten uusi kuntalaki vahvistaa luottamushenkilöjohtamista?

1.4.2015 12:06

Eduskunta hyväksyi uuden kuntalain 13.3.2015. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.5.2015. Merkittävimpiin muutoksiin voidaan laskea muun muassa konsernijohtamisen korostuminen, alijäämän kattamisääntelyn tiukentumisen sekä sähköisen päätöksenteon edellytyksien lisäämisen.

Uuden kuntalain yhtenä tavoitteena on vahvistaa kuntien luottamushenkilöjohtamista. Poliittista johtamista voidaan vahvistaa esimerkiksi valitsemalla pormestari tai vaihtoehtoisesti koko- tai osa-aikainen luottamushenkilöpuheenjohtaja. Lisäksi kunnan luottamushenkilötoimielimet voidaan organisoida uudella tavalla. Valiokuntamallissa korostetaan valtuutettujen osallistumista päätösten valmisteluun jo ennen päätöksentekoa. Ministerimallissa korostetaan hallituksen asemaa valitsemalla hallituksen jäseniä lautakuntien puheenjohtajiksi.

Kunnat ovat vielä tähän mennessä ottaneet uusia toimintamalleja melko vähäisesti käyttöön. Liekö syynä ainakin jonkinasteinen tyytyväisyys perinteiseen malliin vai uusien toimintatapojen käyttöönoton hankaluus. On myös selvää, etteivät kaikki välttämättä halua luottamushenkilöiden aseman vahvistamista ja esimerkiksi poliittisen harkinnan ulottamisesta jo valmisteluvaiheessa päätöksentekoprosessiin. On toimintamallina mikä tahansa, keskeisenä onnistumisen edellytyksenä on yhdessä sovitut pelisäännöt ja eri toimijoiden välinen avoin vuorovaikutus. 

Uusi kuntalaki voi toimia loistavana kimmokkeena pohtia ja uudistaa johtamismalleja. Vaikka suurin osa lain velvoitteista ja esitellyistä toimintamalleista koskevat vasta seuraavaa, vuonna 2017 alkavaa, valtuustokautta, on perusteltua arvioida ja keskustella jo tällä valtuustokaudella kunnassa käytössä olevan toimintamallin ja käytäntöjen kehittämistarpeista. Kuntien poliittisen johtamisen malleja pohdittaessa tulee silti mieleen kysyä, minkälaisia ovat tulevaisuuden kunnat? Toteutuuko ”maakuntamalli” ensi hallituskaudella? Mitkä ovat kuntien vastuut ja minkälaisella johtamisella kunnat selviävät ja kehittyvät? Tietynasteisesta epävarmuudesta huolimatta voi kunnille toivoa kaukokatseista viisautta ja ennakkoluulotonta rohkeutta omien johtamismallien ja -järjestelmien kehittämisessä.

Jarkko Majava
johtava konsultti

 

  • Kuntaliitto järjestää yhteistyössä FCG Koulutuksen kanssa koulutuskierroksen uuden lain sisällöstä kevään ja syksyn aikana. Lisätietoja kierroksesta löydät koulutuskalenterista.