Seuraa uutisvirtaamme ja lue tuoreimmat julkaisumme

Hallintosääntö uusiksi!

9.9.2015 11:00

Eikö olisikin hienoa jättää taakse moninaiset, osin sekavat johtosäännöt ja hallintosäännöt, jotka ovat paikoittain jo hieman vanhentuneita ja keskenään välillä hieman ristiriitaisiakin? Tämän aika on nyt!

Keväällä voimaan tulleen uuden kuntalain myötä tulee ajankohtaiseksi päivittää kunnan hallintosääntö. Onneksi hallintosäännön osalta kuntalaki tulee voimaan vasta 1.6.2017, joten vielä on aikaa. 

Jatkossa valtuuston hyväksymä yksi hallintosääntö kokoaa kaikki johtosäännöt yhteen. Toisin sanoen hallintosäännön uudistustyön jälkeen ei ole enää lukuisia johtosääntöjä ja hallintosääntöä, sillä kaikki on koottu yhteen hallintosääntöön.  Tämän lisäksi voi toki halutessaan tehdä esimerkiksi muita ohjeita ja ohjeistuksia.

Hallintosäännön vähimmäissisältö löytyy kuntalain 90 §:stä. Hallintosäännössä tulee olla määräykset muun muassa hallinnon ja toiminnan järjestämisestä, päätöksenteko- ja hallintomenettelystä sekä valtuuston toiminnasta. Kuinka nämä tehdään, on pitkälti kuntien harkinnassa ja osa asioista perustuu toki myös lakiin, mutta Kuntaliitolta on odotettavissa tähän apua: Kuntaliitto on parhaillaan työstämässä uutta hallintosääntömallia avuksi hallintosäännön uudistamiseen. Tavoitteena on, että malli on valmis kevään 2016 aikana. 

Isompien päätösten pohdinta hallintosääntötyötä varten kannattaa aloittaa jo nyt: tässä yhteydessä on mahdollista tehdä isompiakin linjauksia muun muassa siitä, minkälainen johtamismalli kuntaan halutaan valita tai miten kunta tiedottaa ja palvelee sähköisesti.  Tämän lisäksi suoraan kuntalaista tulee pohdittavaksi muun muassa se, että kuinka kunta järjestää uudet niin sanotut vaikuttamistoimielimet: nuorisovaltuuston, vanhusneuvoston sekä vammaisneuvoston. Nämä toimielimet voivat olla myös kuntien yhteisiä.

Suosittelen hyödyntämään hallintosäännön uudistuspakon täysimääräisesti niin, että otat luottamushenkilöt sekä viranhaltijat mukaan pohtimaan uutta hallintosääntöä!

Ulla Tirronen, koulutuspäällikkö