Seuraa uutisvirtaamme ja lue tuoreimmat julkaisumme

Soten uudistaminen ja yhteiselon tuki

9.9.2015 10:00

Joskus on hyvä aloittaa alusta. Tässä tapauksessa se tarkoittaa perimmäistä kysymystä: mihin sosiaali- ja terveydenhuoltoa tarvitaan?

Sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävä on auttaa ja tukea ihmisiä heidän arjessaan. Ihmiset ovat monista tekijöistä muodostuvia kokonaisuuksia ja niin ovat heidän avuntarpeensakin. Siksi palvelujen tulisi rakentua ihmisten tarpeiden ympärille ja muodostaa kokonaisuuksia, palveluketjuja. Palveluketjut ovat, kuten ketjut yleensäkin, yhtä vahvoja kuin heikoin lenkki.

Toimivien ketjujen muodostamisen edellytys on, että toimijat tuntevat toistensa työn sisällöt ja jakavat yhteisen näkemyksen toiminnan päämäärästä. Yhteistyö eri alan ammattilaisten ja hallintokuntien välillä on välttämätöntä.  Todellinen yhteistyö ei synny käskystä, vaan se edellyttää tahtoa. Yhteistyö onnistuu vain, kun toimijat kunnioittavat toisiaan ja toistensa osaamista. Tärkein elementti on luottamus, ja se syntyy ajan kanssa ja ansaittuna.

Tärkeintä on, että palveluja tarvitseva henkilö tulee autetuksi. Sillä, ovatko palvelut sosiaali- vai terveydenhuollon palveluja, ei ole autettavalle juurikaan merkitystä. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen erottaminen toisistaan on sitä paitsi vaikeaa, joskus mahdotontakin: johtuuko mielenterveysongelma päihdeongelmasta vai toisinpäin? Palvelut täydentävät toisiaan: sydänleikkausta odottava saattaa tarvita sosiaalista ja taloudellista tukea, lapsiperhe apua vammaisen lapsen kasvatukseen, vanhus turvallista ja toimivaa ympäristöä.

Muutoksia ei kannata tehdä, ellei niihin ole todellista tarvetta. Kun se on olemassa, rakenteita ja sisältöjä pitää uskaltaa kyseenalaistaa ja miettiä uudestaan, hahmottaa kokonaisuuksia uusilla tavoilla. Unohtaa jaot eri hallintokuntien palveluihin ja miettiä sen sijaan, mitä ihmiset tarvitsevat selviytyäkseen arjestaan. Miten palvelut tuotetaan: mitkä vaativat läsnäoloa, kasvokkaisuutta, ja mitkä voidaan toteuttaa sähköisesti.

Yhteiskunnan muuttuessa tulee palvelujenkin muuttua. Muutostarpeet koskevat niin rakenteita kuin toimintaakin. On mahdollista yhdistää hyvä laatu, taloudellisuus ja tehokkuus. Lapset kasvavat, me itse vanhenemme, teknologia kehittyy ja palvelutarpeet vaihtuvat. Muutokset vaativat yhteistyötä ja yhdessä jaettua näkemystä päämäärästä. Muutokset maksavat aina. Muuttumattomuus maksaa kuitenkin vielä enemmän.

Jaana Viemerö, koulutuspäällikkö