Seuraa uutisvirtaamme ja lue tuoreimmat julkaisumme

Sitä saa mitä mittaa

14.10.2015 09:00

Tarkastuslautakunnilta positiivista painetta kuntien toimintayksiköiden tuloksellisuuden parantamiseen

Uuteen kuntalakiin on monen muun asian ohella nimetty tarkastuslautakuntien tehtäväksi tarkastaa onko kunnan toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Tämä on hyvä kirjaus!

Mitä sitten on tuloksellisuus? Toiminnan voidaan todeta olevan tuloksellista silloin kun asiakkaiden tarpeisiin vastataan laadukkaasti, vaikuttavasti ja taloudellisesti. Ehkä tähän voisi vielä lisätä työntekijöiden viihtyvyyden. Näillä päästään jo pitkälle. Laaja tuloksellisuusmääritelmä antaakin perspektiiviä johtamiseen. Tuloksellisuus ei ole pelkästään taloudellista tuottavuutta ja mekaanista tehokkuutta eikä kustannukset unohtavaa laatutyötä, vaan molempien yhteensovittamista.

Taloustieteellisessä mielessä julkisen sektorin, kuten monopolienkin, osalta kannustin tulokselliseen toimintaan puuttuu. Kilpailevilla markkinoilla toimivien yksiköiden on sen sijaan pidettävä huolta tuloksellisuudestaan konkurssin uhalla. Tämä asettaa sisäistä painetta tuloksellisuuden kehittämiseen. Tarkastuslautakunnille asetettu kirjaus onkin hyvä askel ulkoisen paineen lisäämiseksi, joka ajaa julkisia yksiköitä kohti tuloksellisempaa toimintaa. Tämä on pitkässä juoksussa kaikkien etu.

Miten tuloksellisuutta sitten pitäisi arvioida? Ensimmäisenä tietenkin nousevat mieleen mittarit ja tilastot. Lähtökohtaisesti tuloksellisuuden arvioinnin tulisi perustua kvantitatiivisiin ja objektiivisiin mittareihin, joilla mitataan edellä mainittuja tuloksellisuuden osatekijöitä. Mittarit ovat loistavia! Ne tekevät näkyväksi sen mikä muuten olisi hämärää mössöä ja fiilikseen perustuvaa faktaa. Mittareiden rinnalla voidaan käyttää myös laadullista arviointia mutta se ei yksinään riitä. Peruspalveluissa erityisen tärkeäksi muodostuu vaikuttavuuden arviointi. Jos vaikuttavuutta verrataan käytettyihin panoksiin, puhutaan kustannusvaikuttavuudesta. Valitettavasti työkalut vaikuttavuuden arviointiin ovat, poikkeuksia lukuun ottamatta, vielä kehitysasteella.

Tuloksellisuutta voidaan arvioida eri tasoilla, niin kuntakonsernin kuin yksittäisten tuotantoyksiköiden tasolla.  Tarkastuslautakunnan osalta mielenkiinto on kokonaisuudessa, jolloin näkökulma poikkeaa hieman tuottajatason arvioinnista. Kuntakokonaisuuden tasolla puhutaan niin allokointi- ja hankintaprosessista sekä siitä, onko toiminta järjestetty kokonaisuudessaan tuloksellisesti. Tämä sisältää niin kunnan omaa tuotantoa, liikelaitoksia, ostopalveluita jne. Kokonaisuuden ratkaisujen tulisi lopulta johtaa siihen, että toiminnan kustannusvaikuttavuus saadaan mahdollisimman hyväksi pitkässä juoksussa. Järjestämisen ja tuottamisen väliset erot onkin hyvä pitää mielessä kun valitaan mittareita. Vanha sanontahan menee, että sitä saa mitä mittaa. Toisaalta olen myös kuullut sanottavan, että mitä ei mitata, ei voi johtaa!

Mikko Mehtonen, Suomen Kuntaliiton erityisasiantuntija