Seuraa uutisvirtaamme ja lue tuoreimmat julkaisumme

Budjettiseuranta ja kustannuslaskenta eivät riitä

26.11.2015 09:00

Julkinen hallinto tarvitsee hyvää johtamista. Ja johtamisen tueksi tarvitaan tietoa paitsi taloudesta, myös toiminnan tuloksista. Johtajat ansaitsevat tietää, miten hyvin heidän johtamansa yksikkö toimii ja millaisia tuloksia se saa aikaan. Rahoittajilla on oikeus tietää, miten onnistuneesti heidän rahoitustaan käytetään.

Kirjanpito, kustannuslaskenta ja budjettiseuranta eivät riitä. Kirjanpidon mukainen tulos ei julkisella sektorilla kerro mitään. Budjetissa pysyminen ei ole tulos. Kustannuslaskenta voi olla kivaa ja hyödyllistä, mutta pelkkä kustannusten jahtaaminen ja toiminnan tehostaminen ilman että nähdään yhteys toiminnan perustehtävään ja vaikutuksiin, ei ole riittävää seurantaa ja mittausta suhteessa toiminnan onnistumiseen.

Kirjanpidon, kustannuslaskennan ja budjettiseurannan lisäksi tarvitaan tulosmittareita. Laskentatoimen on voitava osoittaa, milloin julkisen sektorin, kuten esimerkiksi kunnan tai valtion toimintayksikkö on onnistunut toiminnassaan. Johtajilla on oltava jotain ”kättä pidempää” ja konkreettista näyttöä siitä, että yksikkö toimii hyvin ja vieläpä kehittyy toiminnassaan. Tuloksia on mitattava. Tarvitaan tulosmittareita.

Parin viime vuosikymmenen aikana puhuttiin paljon tasapainotetusta mittaristosta (Kaplan – Norton, balanced scorecard) ja sen suomalaiseen hallintoon sovitetusta tasapainoisen onnistumisen mallista (Määttä – Ojala). Mihin nämä ajatukset ovat kadonneet? Onko tasapainoiset mittaristot koeteltu ja epätasapainoiseksi havaittu? Vai onko mittaaminen – ja erityisesti julkisen sektorin toimintayksikön toiminnan mittaaminen – niin vaikeaa ja haasteellista, että hanskat on lopulta heitetty naulaan?

Haluaisin haastaa julkisen hallinnon johdon ja erityisesti talouden parissa työskentelevät ammattilaiset miettimään, miten oman toimintayksikön onnistumisen voisi todistaa mittareilla – tulosmittareilla. Väitän, että toimintayksikön tasolla jo yhden – kahden keskeisen mittarin seuraaminen ja tavoitteellistaminen voi tuottaa yllättävän positiivisia tuloksia. Otatko haasteen vastaan?

Pekka Etelälahti, toimialajohtaja

Kirjoitus on julkaistu 20.11.2015 Pekka Etelälahden blogissa Tulosmittarit käytännössä.