Seuraa uutisvirtaamme ja lue tuoreimmat julkaisumme

Oppiva esimies – uudistuva organisaatio

7.6.2016 09:51

Monien asiantuntijoiden mukaan organisaation oppimisen perusta on yksilö. Yksilön oppiminen ei sinällään takaa organisatorista oppimista, mutta ilman yksilön oppimista ei tapahdu organisatorista oppimista.

Esimerkiksi Christopher Agyris, yhdysvaltalainen organisaatiotieteilijä, haki pitkän uransa aikana selitystä sille, miksi luomme tahattomasti oppimattomia organisaatioita. Hän päätyi siihen, että on olemassa julkiteorioita, joita ihmiset sanovat noudattavansa ja käyttöteorioita, joiden mukaan he todellisuudessa toimivat. Teorioiden ristiriita korostuu erityisesti hankalissa tilanteissa. Käyttöteoriat ovat myyttisiä, käyttäytymistä ohjaavia piileviä oletuksia, joiden ohjaamana ihminen kontrolloi ja hallitsee toimiaan. Niiden esiin kaivaminen, tutkistelu ja muuttaminen on työlästä, koska ne ovat pääosin tiedostamattomia ja siten vastaansanomattomia ja kiistattomia.

 

Vastaavasti tunnettu organisaatioteoreetikko Peter M Senge puhuu virallisesti kannatetusta ja käytännön toimintaa ohjaavasta teoriasta. Hän on jäsentänyt oppimisen vaikeutta mentaalisten mallien kautta.  Ne ovat yksilön sisäisiä mielikuvia ja käsityksiä siitä, miten maailma toimii ja miten hän suhtautuu asioihin ja ihmisiin. Mallit vaikuttavat käyttäytymiseen, rajoittavat ihmisen havaintoja ja suuntaavat toimintoja. Olennaista on, että ne ovat tiedostamattomia ja siten vaikeasti muutettavissa. 

 

Organisaation muutoksessa perustan taas sanotaan olevan sitoutumisessa -erityisesti johdon ja esimiesten sitoutumisessa. Se ei kuitenkaan riitä, koska muutos on oppimista, ja ilman oppimista muutos muuttuu rituaaliksi. Siksi johdon ja esimiesten täytyy oppia, oppia yksilöinä ja henkilökohtaisesti, jotta muutoksen johtaminen onnistuisi. Esimies on nimittäin työyhteisössä henkilö, joka ei voi koskaan olla tekemättä mitään. Näyttämällä kaiken aikaa työyhteisölle esimerkkiä hyvässä tai pahassa, on hän aina työn touhussa.

 

Sote- ja aluehallintouudistuksen luvattuina aikoina laittakaamme käsi sydämelle: olenko minä oppiva esimies tai oppiva työntekijä, edistänkö työlläni ja toimillani oppivaa eli uudistuvaa organisaatiota? Omaa oppimista voi edistää Kunta-alan esimiespäivillä 21. -23.9. esimerkiksi oman mielen johtamisen näkökulmasta. Muutoinkin FCG:n monipuoliset ja laadukkaat koulutuspalvelut tarjoavat paljon mahdollisuuksia oppimiseen ja uudistumiseen.

 

Kirjoittaja on FCG Koulutuksen johtava konsultti Arja Ketonen

 

P.S. Kunta-alan esimiespäivien ilmoittautuminen on parhaillaan käynnissä. Ilmoittaudu nyt!