Seuraa uutisvirtaamme ja lue tuoreimmat julkaisumme

Miten menestyä, kun maailmankirjat ovat sekaisin?

27.1.2017 09:02

Kirjoittajat: Koulutuspäällikkö Taina Karhu & asiakaspalvelupäällikkö Paula Kurkipää, FCG Koulutus. Kirjoittajat kävivät tammikuussa haistelemassa johtajuuden uusia tuulia Merit Summit -seminaarissa Barcelonassa.

Merit Summit -tapahtuman yksi käytetyimmistä termeistä viime viikolla oli taatusti VUCA-world. Epävarmuutta, epävakautta, monimutkaisuutta ja monimerkityksisyyttä kuvaava lyhenne muodostuu englanninkielen sanoista volatility, uncertainty, complexity and ambiguity.

Jalkauttamisen tavoin VUCA on alun perin armeijan käyttämä termi, joka on yleistynyt henkilöstönkehittämiseen ja strategiseen johtamiseen liittyvässä keskustelussa kuvaamaan sitä, että kun maailmankirjat ovat niin sanotusti sekaisin esimerkiksi globalisaation ja digitalisaation vuoksi, tarvitaan uudenlaista osaamista, johtamista ja asennetta.

Tässä konferenssituliaisina viisi nostoa siitä, mitä VUCA-maailma merkitsee organisaatioiden ja työntekijöiden näkökulmasta

1. Työstä on tullut entistä sosiaalisempaa, liikkuvampaa ja demokraattisempaa. Tutkimusten mukaan työntekijöiden sitoutuminen tiettyyn organisaatioon ja työhön on vähentynyt. Monessa organisaatiossa edelleen käytössä olevat 1800- ja 1900 -luvun johtamisopit sopivat huonosti asiantuntija­organisaatioihin, kun yhteistä x-, y-  ja z-sukupolville on, että mahdollisuus oppia ja kokeilla uutta, kehittyä ja kehittää sekä työskennellä joustavasti ja itsenäisesti motivoi paremmin kuin aineelliset palkkiot ja bonukset.

2. Menestyäkseen organisaation pitää muuttua nopeammin kuin maailma sen ulkopuolella. Osaamisen näkökulmasta muodollisella  koulutuksella  ja tutkinnoilla sekä sillä, mitä yksilö osaa rekrytointihetkellä, on entistä vähemmän merkitystä. Arvokas on se työntekijä, joka pystyy ja haluaa oppia uutta jatkuvasti ja nopeasti. Oppimiskyvyn lisäksi esimerkiksi sinnikkyys ja luovuus ovat ominaisuuksia, joita tämän päivän ja huomisen työelämässä tarvitaan.

3. Jotta organisaatio uudistuisi riittävän nopeasti, pitää varsinkin ylimmän johdon ymmärtää syvällisesti asiakkaiden odotuksia ja digitalisoituvan toimintaympäristön mahdollisuuksia. Voidakseen ymmärtää maailman menoa sekä johtaa muita ja muutosta, täytyy kyetä ymmärtämään ja johtamaan itseään, keskittymään ja priorisoimaan.

4. Viisas työntekijä kysyy säännöllisesti itseltään, mitä hän tekee kahden vuoden kuluttua, jos hänen nykyistä työtään ei silloin enää ole. Vastuullinen työnantaja ohjaa kehittämään taitoja ja ominaisuuksia, joille on käyttöä, ja paikkaamaan osaamisen puutteita ajoissa. Hyvät tyypit saavat poimia rusinat pullasta, valita missä ja miten työskentelevät. Toiminnanohjaus- ja HR-järjestelmät kehittyvät niin, että organisaatioiden sisällä läpinäkyvyys lisääntyy sekä työnjaon että työn tulosten suhteen. Projekteihin ja verkostoihin kutsutaan mukaan ne, jotka osaavat ja opettavat muita.

5. Nopeus on valttia ja asiakkaan aika rahaa. Kun teknologia ja asiakkaiden tarpeet muuttuvat nopeasti, on välttämätöntä voida valita ja opiskella joustavasti silloin, kun siihen on tarvetta. Sisällöt pitää pilkkoa niin pieniksi, että ne voi käydä läpi melkein juostessa, palaverien välissä tai juuri sillä hetkellä, kun uusi ongelma vaatii ratkaisua. Kun informaatiota ja disinformaatiota, on tarjolla rajattomasti, kuratoidun ja luotettavan tiedon arvo nousee. Toisaalta jonkinlaisena trendinä näyttää olevan toiminnallisen ja kokemuksellisen – suorastaan elämyksellisen – oppimisen korostaminen tiedonvälittämisen ja omaksumisen sijaan.

Loppukevennyksenomaisesti haluamme esitellä kolme toiminnallista menetelmää, joiden soveltamista Suomen oloissa jäämme pohtimaan:

Oman johtajuuden kehittäminen: kiireiset johtajat pysäytetään reflektoimaan omaa johtajuuttaan lähettämällä heidät reppu selässä ja ilman wifiä kuudeksi tunniksi vuorenrinteelle istumaan ja kaunista maisemaa katsomaan.

Tiimiytyminen: kilpaillaan mikä tiimi vaihtaa nopeimmin renkaat F1-autoon (lisähyötynä, että olettavasti ihminen voi oppia renkaita vaihtaessa paljonkin omasta yhteistyökyvystään ja roolistaan ryhmän jäsenenä).

Verkostoituminen ja asiakasymmärryksen lisääminen: Ferrari-ajelu Maranellossa on todellinen win-win-ratkaisu, joka mahdollistaa Ferrarin työntekijöiden verkostoitumisen muiden alojen hyvien tyyppien kanssa samalla, kun muut hyvät tyypit saavat tilaisuuden kokemuksellisen oppimisen kautta samaistua miljonääriasiakkaidensa mielenmaisemaan.

 

 

Paula Kurkipää ja Taina Karhu