Seuraa uutisvirtaamme ja lue tuoreimmat julkaisumme

Vieraskynä: Ajatuksia sote-uudistuksesta ja valinnanvapaudesta

14.3.2017 12:15

Kirjoittaja: Erityisasiantuntija Tero Tyni, Suomen Kuntaliitto

Tero Tyni toimii Kuntaliitossa erityisasiantuntijana tehtävänään sosiaali- ja terveydenhuollon talousasiat, palvelujen rahoitus, kuntien väliset korvaukset ja tuottavuus.

Sote-uudistusta ja erityisesti valinnanvapaus-lakiluonnosta on roimittu kovalla kädellä edestä ja takaa, vähän joka suunnasta, jopa oikealta. Vähän meinaa käydä jo sääliksi, ja pelottaakin: ettei vaan taas käy niin, että uudistus menee jäihin. Jatkuva muutoksen odottelu on sekä henkisesti raskasta että myös tulee kalliiksi, kun erittäin tarpeellisia uudistuksia jää tekemättä siksi että ”sote-uudistushan kohta tulee ja muuttaa kaiken”. Ihailen eräiden alueiden, kuten Siun sote, rohkeutta lähteä toteuttamaan rakenteellisia uudistuksia, vaikka tulevaisuus on epävarma.

Tästä syystä ajattelin tuoda esiin -pilke silmäkulmassa mutta silti vakavissaan- muutamia uudistuksen myönteisiä puolia, jotteivat vallan unohdu kaiken kritiikin keskellä.

• On se vaan hyvä, että kunnat pääsevät eroon soten kasvavista menoista: prosentti tai pari kustannusten kasvua ikäsidonnaisuuteen liittyen yhdistettynä kunnan nollabudjettiin ei ole mukava yhtälö.
• Erinomaista on, että kuntien väliset erot palveluihin pääsyn kriteereissä, asiakasmaksuissa ja muissa laatu- ja saatavuuseroissa kapenevat uudistuksen myötä, kun päätökset tehdään entistä yhdenmukaisemmin kriteerein ainakin yksittäisen maakunnan alueella.
• Jos jossakin kunnallisessa palvelussa on ollut (mitä työkseen kuntien edunvalvontaa tekevän on vaikea uskoa tai ainakin ääneen myöntää) tehottomuutta, kilpailu yksityisen kanssa tämänkin pienen tehottomuuden tullee poistamaan. Veronmaksaja kiittää.
• Jos paikallispolitikointi sote-palvelurakenteeseen liittyen on estänyt tuotannollistehokkaan ja kenties laadultaan ja vaikuttavuudeltaan paremman palveluverkon syntymisen, uudessa maakuntamallissa päätöksenteon siirtyessä riittävän kauas yksittäisen alueen näkökulmasta ikävätkin päätökset tulevat mahdolliseksi. Jälleen veronmaksaja kiittää.

No, kaiken yllä olevat seikat voi nähdä toisinkin. Kunnallinen itsehallinto kapenee. Syrjäseudut autioituvat entisestään. Saako taloudelliset seikat ratkaista asioita, joissa on kysymys ihmisen terveydestä; jopa hengestä? Nykyisinkin ratkaisee, tosin eri tavalla kuin tulevaisuuden maakuntamallissa. Joku sattuu sairastumaan alueella, jossa on erinomainen hoitoonpääsy ja hoito; toinen sairastuu alueella, jossa hoitoonpääsy ei olekaan niin erinomaista. Toki jokaisella on oikeus valita asuinpaikkansa, mutta asuinpaikkakuntaa harvoin valitaan mahdollisen sairastumisen näkökulmasta.

Asiakkaan näkökulmasta palvelujen sijainti on keskeinen valinnanvapauteen liittyvä seikka, sen osoittavat sekä kotimaiset että esimerkiksi Ruotsin kokemukset valinnanvapauden käytöstä. Sote-järjestämislakiluonnoksen 4 §:n mukaan palvelut on tuotettava maakunnan väestön tarpeet huomioon ottaen lähellä asiakkaita. Mainitun säännöksen mukaan tästä voidaan poiketa silloin kun palvelujen saatavuus ja laadun turvaaminen edellyttävät erityisosaamista tai kalliita investointeja tai kun palvelujen tarkoituksenmukainen, kustannusvaikuttava ja tehokas toteuttaminen edellyttävät sitä. Riskinä on, että tehokkuus- ja kustannusvaikuttavuus korostuvat lähipalvelujen sijaan. Valinnanvapauspykäläluonnoksen perusteella palveluverkko muodostuu maakunnan määrittelemien ehtojen ja tuottajayritysten markkinaehtoisten päätösten perusteella.