Seuraa uutisvirtaamme ja lue tuoreimmat julkaisumme

Ihminen sote-muutoksen keskiössä?

18.4.2017 09:21

Kirjoittaja: Koulutuspäällikkö Jaana Viemerö, FCG Koulutus

Sote- ja alueuudistus valinnanvapauksineen, toimeentulotuen KELA-siirto ja alan uusiutuva lainsäädäntö ovat hallinneet sosiaali- ja terveydenhuollon alalla käytävää keskustelua jo pidemmän aikaa. Keskustelu on suuntautunut kohti tulevaa; vaihtoehdoista ja niiden sisällöistä on käyty kiivastakin väittelyä, ajoittain keskustelu on hetkeksi takertunut yksityiskohtiin pääsemättä eteenpäin ja sitten taas uusien esitysten seurauksena ryöpsähtänyt vilkkaana liikkeelle. Keskustelu on ollut monipuolista, kriittistä ja värikästä.

Sote- ja alueuudistus on tärkeä ja välttämätön ja lähtöisin uudistuksen tarpeesta. Päämääränä on parempien ja tehokkaampien palvelujen tuottaminen asiakkaille. Keskustelua seuratessa tuntuu kuitenkin siltä, että sosiaali- ja terveydenhuollon ruohonjuuritason asiakastyö on jäänyt hallinnollisen uudistuksen jalkoihin, eikä siitä juurikaan puhuta. Kuitenkin juuri se on koko järjestelmämme perusta ja sen rooli on keskeinen laatua ja tehokkuutta parannettaessa.

Sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmämme on luotu ihmisiä varten. Sen tärkein tehtävä on heidän auttamisensa ja tukemisensa silloin, kun he eivät yksinään selviydy arjessa. Hallinnollisten ja rakenteellisten muutosten kanssa samanaikaisesti ruohonjuuritason asiakastyötä tehdään koko ajan, päivästä toiseen. Muutoksia ei voi pysähtyä odottelemaan, sillä ihmisten arki ei pidä taukoja.

Asioiden monimutkaistuessa pitää keskittyä olennaiseen. Tärkeät asiat ovat joskus yksinkertaisia. Asiakkaille tärkeintä eivät ole palvelujen tuottamisen mallit vaan se, että palveluja on saatavissa. Ilman osaavia työntekijöitä ei ole palveluja, ilman palveluja ei ole sosiaali- ja terveydenhuoltoa. Työntekijöiden osaamisen ja jaksamisen varassa järjestelmämme seisoo tai kaatuu.

Työntekijöiden osaamista ja jaksamista tulee tukea ja siihen kannattaa panostaa. Varsinkin silloin, kun rakenteet ympärillä muuttuvat ja ainoa varma asia on tulevaisuuden epävarmuus.