Seuraa uutisvirtaamme ja lue tuoreimmat julkaisumme

Testaa valmiutesi kuntayhtiön hallitukseen!

17.5.2017 07:43

Kirjoittaja: Projektipäällikkö Anniina Kontinen, FCG Yrityskoulutus

Uusi valtuustokausi ja uudet valtuutetut – ja todennäköisesti myös uudet hallitusjäsenet kuntayhtiöissä. Näin ei välttämättä tulisi olla. Kuntayhtiön hallitusjäsenyys ei ole kunnallinen luottamustoimi, ja uuden kuntalain kesäkuussa voimaan tulevat pykälät edellyttävät kuntayhtiöiden hallituksilta riittävää ammattitaitoa. Uudet kuntavaalit eivät siis automaattisesti tarkoita hallituspaikkojen uudelleenjakoa, vaan hallituksen täydentäminen tulisi tapahtua yhtiön etua edistävällä tavalla.

Jos harkitset tällä hetkellä kuntayhtiön hallitukseen lähtemistä, suosittelen pohtimaan ajatuksella ainakin seuraavia kysymyksiä:

1. Tunnetko yhtiön toimialan? Oletko kiinnostunut kehittämään toimialaan liittyvää osaamistasi?
2. Kenen etua haluat yhtiössä ajaa?
3. Mikä on vastuusi hallitusjäsenenä?
4. Haluatko osaltasi vaikuttaa yhtiön päivittäisten toimintojen johtamiseen?
5. Osaatko lukea ja tulkita budjettia ja tilinpäätöstä?
6. Kenelle raportoit hallituksen kokouksessa kuulemistasi yhtiön asioista?
7. Mitä lisäarvoa tuot hallitukseen osaamisellasi?

Miten kysymyksiin sitten tulisi vastata? Pisteytä vastauksesi omantunnon mukaan pohtien alla olevia näkökulmia.

1. Lähdetään purkamaan kysymystä sen osiosta kaksi. Jos olet kiinnostunut kehittämään toimialaan liittyvää osaamistasi, saat yhden pisteen. Hyvän hallitustyön edellytyksenä on motivoitunut hallitus, joka on halukas oppimaan uutta ja tuntee riittävissä määrin yhtiön toimintaympäristön. Kysymyksen ensimmäisen osion suhteen oikeaa vastausta ei ole, vaan merkitys on sillä, vastasitko rehellisesti – rehellisestä vastauksesta yksi piste. Jos vastasit rehellisesti ei, on se parempi kuin epärehellinen kyllä. Motivoitunut ja kiinnostunut noviisi on todennäköisesti hallitusjäsenenä parempi vaihtoehto kuin hallitukseen ”pakotettu” toimialan ammattilainen, joka ei ole kiinnostunut yhtiön asioista. Maksimipisteet: 2.

2. Oikea vastaus: yhtiön etua –tästä yksi piste! Jos vastasit puolueen etua, saat yhden miinuspisteen. Jos mainitsit yhtiön edun lisäksi myös kuntakonsernin kokonaisedun (omistajan tahdon) toteuttamisen, saat ison papukaijamerkin kuntakonsernimaailman erityisestä tuntemuksesta. Maksimipisteet: 1.

3. Oikea vastaus: yhdessä muun hallituksen kanssa huolehtia yhtiön toiminnan (0,5 p.) ja hallinnon (0,5 p) järjestämisestä sekä yhtiön kirjanpidon (0,5 p) ja varainhoidon valvonnan (0,5 p) asianmukaisesta järjestämisestä. Kustakin kohdasta puolikas piste. Jos toit vastauksessasi esiin myös yhtiön edun edistämisen, saat kaksi lisäpistettä. Kaksi lisäpistettä myös, jos mainitsit velvollisuuden lausua eriävä mielipide päätöksissä, jotka eivät edistä yhtiön etua. Kaksi lisäpistettä niin ikään siitä, jos mainitsit vastuusta kertoa haitallisesta toiminnasta tai päätöksestä myös hallituksen ulkopuoliselle taholle kuten tilintarkastajalle. Maksimipisteet: 8.

4. Yhtiö on kuin triangeli, jonka kulmista löytyvät omistaja, hallitus ja operatiivinen johto. Luottamus ja roolien selkeys näiden kolmen tahon välillä on perusedellytys hyvin toimivalle yhtiölle. Lähtökohtaisesti operatiivisesta johtamisesta vastaavan toimitusjohtajan tulee nauttia hallituksen täyttä luottamusta, minkä seurauksena hallituksen on suotava toimitusjohtajalle työrauha. Operatiivinen johtaminen ei ole hallituksen heiniä. En –vastauksesta yksi piste. Maksimipisteet: 1.

5. Piste, jos vastasit kyllä. Jokaisen (liike-elämässä toimivan) henkilön perustaitoihin tulee kuulua mainittujen dokumenttien lukutaito. Hallitus on vastuussa yhtiön taloudesta, ja arviointi on hankalaa, jos hallitus ei ymmärrä lainkaan, mistä puhutaan. Maksimipisteet: 1.

6. Toivottavasti et vastannut, että puolueelle… Yksi piste vastauksesta: en kenellekään. Kaksi pistettä, jos osasit tämän lisäksi yksilöidä niitä poikkeustilanteita, joissa joudut ottamaan yhteyttä hallituksen ulkopuolelle. Maksimipisteet:2.

7. Jos osasit yksilöidä lisäarvon, saat yhden pisteen. Lähtökohtaisesti jokaisen hallitusjäsenen tulisi täydentää hallituksen osaamista tarkoituksenmukaisella tavalla. Maksimipisteet: 1.

Maksimipistemäärä: 16.

Jätän lukijan arvioitavaksi sen, mitä ajatuksia yhteispistemäärän tulisi herättää (paitsi miinuspisteille menijät –pois hallituksista!). Totean kuitenkin, että koulutuksen ammattilaisena ja humanistina uskon ihmisen elinikäiseen oppimiseen ja osaamisen kehittämiseen esimerkiksi koulutuksen keinoin. Tieto lisää tuskaa – mutta myös kannattavampaa liiketoimintaa ja parempaa hallitustyöskentelyä.

P.S. Koulutuskokonaisuutemme Kunnallisen osakeyhtiöiden hallitusjäsenille (Kho) on käynnissä parhaillaan. Esimerkiksi Tampereelle 8.-9.3. alkaaan ryhmään mahtuu vielä mukaan! Katso lisää: https://koulutus.fcg.fi/Koulutuskalenteri/Koulutustuote/id/9706