Seuraa uutisvirtaamme ja lue tuoreimmat julkaisumme

Muutos on mahdollisuus

21.8.2018 13:13

Saamme kuulla ja lukea lähes päivittäin, että muutoksissa piilee mahdollisuus, tai ainakin sen siemen. Toki se on totta. Kun muutokset tulevat ulkoapäin, ei niihin voi aina itse suoraan vaikuttaa. Tällöin työnantajan yksi tärkeimpiä tehtäviä on pitää huolta työntekijöiden jaksamisesta ja tukea osaamisen ylläpitoa.

Tiedämme kaikki, että henkilöstö on jokaisen organisaation tärkein ja suurin investointi. Arvokkaimpaan investointiin haluaa panostaa. Ponnistus ei ole yksin työnantajan tai työntekijän harteilla, vaan parhaiden ratkaisujen etsimistä yhteistyössä.

Muutama kuukausi sitten järjestimme Kirjanpitäjien koulutusfoorumin, jossa pysähdyttiin pohtimaan miksi ennen mikään ei ollut paremmin, miksi muutos on parasta mitä voi tapahtua ja miksi työelämä on ristiriitaista ja jatkuvaa paradoksien sietämistä. Työelämää yleisemmin käsitteleviä puheenvuoroja ja keskustelunaloituksia tarvitaan jatkossa aina vain lisää.

Tutkimusprofessori Jari Hakanen Työterveyslaitoksesta toteaa osuvasti, että "jokainen työpaikka haluaa ja tarvitsee epävarmuuteen aktiivisesti sopeutuvia työntekijöitä ja johtajia, jotka säilyvät myös muutostilanteissa yhteistyökykyisinä, luovina, kimmoisina ja reagointikykyisinä. Erityisesti palveleva johtaminen, mutta myös henkilöstöä voimaannuttavat HR-käytännöt, oikeudenmukaisuus ja yhteisöllisyys ennustivat tällaista aktiivista sopeutumista ja sitoutumista nykyiseen työhön ja työpaikkaan.”

Kaikki johtaminen on muutosjohtamista

 

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen tutkimusjohtaja Mikko Luoma kertoo, että ”Yksi piirre monimutkaisessa todellisuudessa on se, että hierarkkisuus ei toimi. Asiat eivät järjesty niin, että johto antaa määräyksiä ja sen jälkeen niitä toteutetaan. Yhä useammin asiat tapahtuvat niin yllättäen, että organisaation kaikilla tasoilla pitää olla kyky tehdä ratkaisuja.

– Itseorganisoituminen on hienoimpia ilmiöitä. Etenkin epävarmoille johtajille voi olla vaikea sopeutua ja hyväksyä se, että organisaatio toimii usein paremmin, kun sitä ei koko ajan johdeta. Ihmiset saavat tehdä ratkaisuja omin päin ja omaan näkemykseensä luottaen. Johtamista tarvitaan antamaan suuntaa, tukemaan tällaista työskentelymallia ja huolehtimaan siitä, että informaatio kulkee kaiken aikaa esteettä eri suuntiin organisaatiossa. Tällaisessa organisaatiossa tarvitaan hyvää ymmärrystä toimintakontekstista, koska se antaa kyvyn toimia eri tilanteissa oikein, Luoma sanoo.

Tärkeää on, että vuorovaikutus ja tiedonkulku organisaatiossa on avointa ja luontevaa. Päätöksenteon pitää olla läpinäkyvää, jotta syntyy luottamusta, jota ilman toiminta halvaantuu.”

Työelämä on aina ollut murroksessa, eikä maailma tule koskaan olemaan valmis. Muutos on ainoa varma asia työelämässä. Epävarmuuden sietäminen ja keskeneräisyyden hyväksyminen ovat entistä olennaisempia taitoja tulevaisuudessa. Koska työelämän vaatimukset vain kasvavat muutosten kourissa, tulee lyhyemmillä ja pidemmillä ammatillisilla täydennyskoulutuksilla olemaan tulevaisuudessa entistä tärkeämpi rooli vertaistuen ja työssä jaksamisen kannalta. Ihminen kun kuitenkin on aina keskiössä.

 

Miisa Vierikko

Koulutuspäällikkö

FCG Koulutus: Johtaminen ja talous