Seuraa uutisvirtaamme ja lue tuoreimmat julkaisumme

FCG kouluttaa - 2019

5.12.2019 08:25: Opettajarekrytoinnin onnistumisen edellytykset: hyvä valmistautuminen ja säädösten tunteminen

Opettajan rekrytointiin liittyy monia seikkoja, jotka tulee huomioida rekrytoinnin edetessä. Kunnalla on oikeus päättää hakuilmoituksen sisällöstä suhteellisen vapaasti. Kelpoisuusvaatimusten lisäksi rekrytoijalla on mahdollisuus esittää lisävaatimuksia ja eduksi luettavia tekijöitä. Ne helpottavat myöhemmin ansiovertailun ...

25.10.2019 15:14: Opetusalan ja tietosuojan välinen yhteistyö voi vahvistaa Suomen kilpailukykyä

Haaveeni on ollut kaikki nämä vuodet saada aikaan läheinen yhteistyö opetustoimialan ja tietosuojan välille. Nyt näyttää siltä, että haaveeni on askeleen lähempänä toteutua. Uskon, että joulukuussa pidettävä ensimmäinen opetusalan tietosuojaseminaari (Otso) on tullut jäädäkseen. Otso-seminaarin aihe...

7.10.2019 08:54: Korjausvelka kertoo investointitarpeesta

Kun rakennus vanhenee, sen kunnossapitotarve kasvaa. Ennakoivasta kunnossapidosta on monessa kunnassa jouduttu tinkimään ja korjaustoimenpiteet ovat tällä hetkellä usein vain tulipalojen sammuttamista. Korjausvelka näkyy esimerkiksi rikkoutuvina vesijohtoina ja huonona sisäilmana. Kun rakennusten kunnossapidosta on säästetty ja investointeja siirretty, ...

26.9.2019 14:31: Tietosuojakysymyksissä luottamuksen voi menettää vain kerran

Tällä hetkellä julkista sektoria askarruttaa Tiedonhallintalaki (astuu voimaan 1.1.2020). Mitä sen vaikutukset ovat ja miten lain edellyttämät muutokset toteutetaan prosesseihin ja tietojärjestelmiin. Samaan aikaan on pikkuhiljaa saatu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen myötä tietosuojatietoisuutta nostettua sekä asiakkaiden että työntekij...

25.9.2019 08:07: Syksyn kuuma aihe: millainen on hyvä kouluympäristö lapsille?

Klikkiotsikot saavat ihmiset pelkäämään, että lapset laitetaan nykyään avokonttoreihin ja jätetään heitteille.   Toisten mielestä koulu taas muuttuu liian hitaasti ja lapset vieraantuvat koulusta, kun se alkaa olla jäljessä muusta todellisuudesta. Kuilu koulun ja ulkomaailman välillä on kasvamassa liian suureksi!&...

5.2.2019 08:12: Vieraskynä: Uusi tietosuojalainsäädäntö ohjaa henkilötietojen käsittelyä

EU:n tietosuoja-asetusta (679/2016/EU) täydentävä kansallinen tietosuojalaki (1050/2018) tuli voimaan 1.1.2019. Tietosuojalailla kumottiin jo kauan voimassa ollut henkilötietolaki. Uusi tietosuojasääntely Tietosuojalakia sovelletaan yhdessä tietosuoja-asetuksen kanssa. Tämä tarkoittaa, että uusi henkilötietojen käsittelyyn liittyvä ...