Seuraa uutisvirtaamme ja lue tuoreimmat julkaisumme

Opetusalan ja tietosuojan välinen yhteistyö voi vahvistaa Suomen kilpailukykyä

25.10.2019 15:14

Haaveeni on ollut kaikki nämä vuodet saada aikaan läheinen yhteistyö opetustoimialan ja tietosuojan välille. Nyt näyttää siltä, että haaveeni on askeleen lähempänä toteutua. Uskon, että joulukuussa pidettävä ensimmäinen opetusalan tietosuojaseminaari (Otso) on tullut jäädäkseen.

Otso-seminaarin aiheita ovat muun muassa henkilötietojen käsittelyperusteet oppilaitoksissa, opetusalan lainsäädännön ajankohtaiskatsaus ja oppilaan oikeudet rekisteröityinä. Lisäksi seminaari ohjaa tunnistamaan rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijän sekä huomioimaan tietosuojan digituotteiden hankinnassa. On tärkeää, että opetuksen järjestäjät noudattavat henkilötietojen käsittelyyn liittyviä velvoitteita. Tietosuojan huomioiminen opetuksessa ohjaa myös lapsia ja nuoria tunnistamaan tietosuojan merkityksen.

Tietosuojavaltuutetun toimiston tahtotilaa kuvaava visio kuuluu: Tietosuoja on menestystekijä. Pyrimme toimimaan johdonmukaisesti päästäksemme tähän tilanteeseen, mutta tarvitsemme siinä myös opetussektorin apua.

GDPR eli EU:n yleinen tietosuoja-asetus edustaa tietosuojan kolmatta sukupolvea. Ensimmäistä sukupolvea kuvaa tietosuoja-asetuksen lause, jonka mukaan henkilötietoja käsiteltäessä on otettava huomioon henkilöiden perus- ja ihmisoikeudet, erityisesti oikeus yksityisyyteen. Seuraavan sukupolven ajatteluun johti tietojenkäsittelykapasiteetin nopea kasvu. Tuolloinen tietosuojadirektiivi 95/46/EY muistutti meitä siitä, että tietojenkäsittelyjärjestelmät on tehty palvelemaan ihmistä. 

Uusi kolmannen sukupolven tietosuojalainsäädäntö alleviivaa yhdessä muiden uudistuspakettiin kuuluvien lakien kanssa taloudellisen kasvun edellyttämää luottamusta. Sitä voidaan lisätä parantamalla ihmisten oikeuksia ja päivittämällä rekisterinpitäjien velvoitteita. Tietosuoja on osa kilpailukykyä.

Sain pari viikkoa sitten käsiini erään IT-yhtiön tutkimusinstituutin raportin. Sen mukaan 92 prosenttia tutkimukseen osallistuneista GDPR:ää noudattavista yhtiöistä ilmoitti saaneensa siitä kilpailukykyetua! Viittaan myös edellisessä blogikirjoituksessani kertomaani yhdysvaltalaisten yritysten vaatimukseen saada maahan innovaatiotoimintaa tukeva tietosuojalainsäädäntö.

Globaalissa kilpailussa menestyminen edellyttää osaamista. Miten koulutusjärjestelmämme vastaa tähän haasteeseen? Toivottavasti ajatuksenjuoksuni osoittaa syyn sille, miksi olen tyytyväinen, että olemme siirtymässä konkreettiseen yhteistoimintaan, joka perustuu win-win-asetelmalle. Iso kiitos tästä kuuluu Opetustoimen tietosuojan ohjausryhmälle, jonka jäseniä kiitän myös tässä yhteydessä.

Reijo Aarnio
tietosuojavaltuutettu

 

10.12. järjestettävä opetusalan tietosuojaseminaari Otso käsittelee henkilötietojen käsittelyn erityispiirteitä opetusalalla sekä käytännön ratkaisuja tietosuojan toteuttamisessa. Seminaarin järjestävät tietosuojavaltuutetun toimisto, Suomen Kuntaliitto, opetus- ja kulttuuriministeriö, Opetushallitus ja FCG Koulutus yhteistyössä korkeakoulujen ja perus- ja toisen asteen oppilaitosten tietosuoja-asiantuntijoiden kanssa. Lue lisää Otso-seminaarista >