Seuraa uutisvirtaamme ja lue tuoreimmat julkaisumme

Opettajarekrytoinnin onnistumisen edellytykset: hyvä valmistautuminen ja säädösten tunteminen

5.12.2019 08:25

Opettajan rekrytointiin liittyy monia seikkoja, jotka tulee huomioida rekrytoinnin edetessä.

Kunnalla on oikeus päättää hakuilmoituksen sisällöstä suhteellisen vapaasti. Kelpoisuusvaatimusten lisäksi rekrytoijalla on mahdollisuus esittää lisävaatimuksia ja eduksi luettavia tekijöitä. Ne helpottavat myöhemmin ansiovertailun suorittamista ja valinnan perustelua. 

Ilmoitusta lukevan hakijan kysymykset täytyy myös pitää mielessä. Ydinkysymys on aina mitä tehtävä tarjoaa minulle? Sen jälkeen tulevat esimerkiksi työyhteisöön liittyvät pohdinnat. Näihin kysymyksiin kannattaa vastata lyhyesti jo hakuilmoituksessa. Hyvä ohje on miettiä ilmoitusta ja rekrytointiprosessia aina myös hakijan näkökulmasta.

Jos huomio kiinnittyy puhtaasti vaatimusten esittämiseen, viestinnän muut ulottuvuudet unohtuvat. Rekrytointiviestintä tavoittaa sekä potentiaaliset työntekijät että ne, jotka eivät sillä hetkellä mieti työpaikan vaihtoa, mutta mahdollisesti myöhemmin. Työnantajamielikuva rakentuu osista ja yksi keskeinen osa ovat juuri hakuilmoitukset. Kuinka hyvin sinun organisaatiossasi on huomioitu myös tämä näkökulma?

Rekrytointi etenee, hakuehdot täyttävä ehdokas löytyy ja valintapäätös tehdään. Prosessi ei kuitenkaan pääty siihen. Valittu henkilö pitää myös perehdyttää uuteen tehtävään. Laadukkaalla perehdytyksellä on suuri merkitys mm. työhyvinvoinnissa ja -turvallisuudessa. Niiden varmistaminen on työnantajan vastuulla. Onko sinun työyhteisössäsi käytössä yhtenäinen malli uuden työntekijän perehdyttämiseen?  

Opettajien kelpoisuudet ja rekrytointi -tapahtuma 11.–12.2. on suunnattu sekä yleissivistävän että ammatillisen koulutuksen rekrytoinneista vastaaville. Tule mukaan kuulemaan, mitä jokaisen opettajarekrytointien parissa työskentelevän tulisi tietää!

 

Essi Koskenvesa
koulutuspäällikkö